Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü, Dudullu Osb/Maltepe/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 114
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün amacı; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak; konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak, sergiler açmak; film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşılırlığını sağlamaktır.Bu amaçla toplantılar, panel ve konferanslar düzenlemek; bir taraftan kendisine “Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür” olmayı ana ilke edinmiş olan Maltepe Üniversitesi olarak, öğrencilerini bu temel üzerinde bilinçlendirmek suretiyle, vatanımızın aydınlık geleceğinin genç unsurları olan bir gençlik yetiştirirken, aynı zamanda bu etkinlikleri, ilköğretimden üniversitelere kadar diğer eğitim kurumlarına da taşımak, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve benzeri kamu yararına hizmet veren aydınlanmacı, çağdaş derneklere de gereken desteği vermektir.Yılın belirli tarihlerinde, Maltepe Üniversitemiz’in aylık yayın organı olan “Günaydın Marmara” gazetesine ek olarak özel sayılar hazırlayarak, 19 Mayıs’ta “Devrime İlk Adım”, 23 Nisan’da “Egemenlik Özel Sayısı”, 24 Nisan’da “Ermeni Dosyası”, 29 Ekim’de “Cumhuriyet Fazilettir”, 10 Kasım’da “Atatürk’ü Anma” özel sayıları yayınlamak suretiyle, bu gazetelerin binlercesini ilgili resmi, özel yerlere göndererek Atatürkçü Düşünce’nin pekişmesine destek vermektir.Nihayet; “Atatürkçü Yaşamak, Atatürkçe Yaşamak” yolunda kararlı bir gençliğin dinamik gücüyle, çağdaş, demokrat, laik bir sosyal hukuk devleti olan, ulusu ve ülkesiyle bölünmez Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü sonsuza kadar sürdürecek temelleri korumak ve kollamak üzere, her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme yolunda çabalarda bulunmak; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün görevleri arasındadır.

Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar