Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü, Dudullu Osb/Maltepe/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 86
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

 

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:
a)    İnsan ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak,
b)    Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplum bilimleri konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,
c)    Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d)    Araştırma alanlarında ulusal/uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
Merkez yukarıda anılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar:
a.    Demografi Çalışmaları,
b.    Toplumsal kalkınma;
c.    Sağlık Sosyolojisi/Antropolojisi;
d.    Siyaset Sosyolojisi;
e.    Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi;
f.    Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler; 
g.    Refahı artırma çalışmaları;
h.    Yaşlılar, ergenler, özürlüler gibi özel gruplar; 
i.    Sokak çocukları, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar; 
j.    İnsan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar;
k.    Üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
l.    Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması ile ilgili çalışmalar.

Merkezce şu etkinlikler yapılır:
a)    Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak;
b)    Araştırma sonuçlarını yayınlamak,
c)    Araştırma yapacaklar için kısa süreli kurslar düzenlemek,
d)    Araştırma sonuçlarının güncelliğini yitirmeden medyada yer almasını ve tartışmaya açılmasını sağlamak,
e)    Yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağlamak; olası çözüm yollarını ortaya çıkartmak ve çözüme ilişkin politikaların yaşama katılması amacıyla konferans, seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek,
f)    Yönetim Kurulunca karara bağlanacak başka çalışma ve etkinlikleri yapmak.

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar