Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü, Dudullu Osb/Maltepe/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 187

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesine (İYBF) Hoşgeldiniz!
 

Hedeflerimiz

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İYBF) üniversitemizin “Düşüncede Özgür –  Eğitimde Çağdaş  –  Bilimde Evrensel” misyonundan hareket ederek düşünen, iyi uygulamalar geliştiren, araştırma ve çözümleme yetenekleri güçlü, teorik bilgiyi uygulamayla pekiştirerek iş yaşamına artı değer sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesini hedeflemekteyiz.

 

Bu hedeflerimiz çerçevesinde fakültemizde yer alan lisans ve lisansüstü programlar aşağıdaki gibidir:

 

·         İktisat

·         İşletme (Türkçe/İngilizce)

·         İşletme (Uzaktan Eğitim)

·         Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Türkçe/İngilizce)

·         Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe/İngilizce)

 

Akademik Kadromuz

 

Akademik Kadromuz “Dünya Üniversitesi” olma yolundaki üniversitemizin misyonuyla örtüşen ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek gençlere akademik birikimlerini en iyi şekilde aktaracak öğretim elemanlarından seçilmiştir. Akademik kadromuz birikimlerini uluslararası ve ulusal iş hayatındaki uygulamalar ile pekiştiren, tecrübeli ve yetkin öğretim üyelerinden oluşturulmuştur. Böylelikle ülke ekonomisine, ticaret ve sanayi yaşamına katkı sağlayacak üstün nitelikli insan sermayesi yetiştirebilmek mümkün olacaktır.

 

Çağdaş Eğitim ve Öğretim Yaklaşımımız

 

İYBF eğitim ve öğretim programları; mezunlarının mesleki hayatlarında da başarılı olmalarını temin edebilmek amacıyla;

  • Paydaşlarını ve iş hayatının gerçeklerini dikkate alan,
  • Küreselleşme ve Girişimcilik odaklı,
  • Sistem bütünlüğünde analitik düşünceyi ön plana çıkaran,
  • Öğrenmeyi öğreten,
  • Disiplinlerarası eğitim programları ile dinamik olarak tasarlanmıştır. 

 

 

Üniversite – Sanayi işbirliği kapsamında ortak proje, seminer ve çalıştaylar konusunu destekleyen fakültemiz bu tür çalışmaları eğitim ve öğretim sisteminin vazgeçilmez bir zenginliği olarak değerlendirmektedir.  Kendi sektörlerinin lider temsilcileri de önemli paydaşlar olarak değerlendirilmektedir. İş dünyası ile ortak yürütülecek bu tarz çalışmaların yanı sıra staj çalışmalarıyla da bahsi geçen işbirliklerini geliştirmeye çalışmaktayız. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında “iş arayan değil aranan elemanlar” olarak değerlendirilmesi için işbirlikleri olan araştırma projeleri ile değer katılmış bir ortam yaratılması önemsediğimiz bir başka konudur. 

 

Eğitim-öğretim sistemimizde, girişimcilik programının özel bir konumu vardır. Burada aranan eleman olmanın da ötesine geçerek iş arayan değil işini kuran” mezunlar yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerimize gerekli alt yapı, saha tecrübesi aktarımı, yönetim koçluğu ve kaynak temini yöntemleri konusunda destek sağlanmaktadır. 

Ulusal ve Uluslararası Yükseköğretim Kurumları ile İşbirliği

 

Gücünü bilim ve bilgiden alacak geleceğin  “Bilgi Toplumu”nda yer alabilmek için uluslararası yükseköğretim kurumları ile eğitim ve öğretim alanında ikili işbirliği anlaşmalarımız söz konusudur. Bu bağlamda fakültemiz bölümlerinin ilişki kurduğu yabancı ülke üniversite ve yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılmaktadır. Özellikle Erasmus ve Erasmus + gibi Akademik ağlarla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın, hem de idari personelimizin değişimi konularında aktif ve etkin çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 

Fakültemizin Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya’daki 27 farklı üniversiteyle anlaşması bulunmakta olup 2014-2016 yılları arasında toplam 24 öğrenci göndermiş bulunuyoruz.  Fakülte olarak Erasmus programlarına katılım konusunu ciddi olarak desteklemekteyiz.

 

“Erasmus Anlaşmalarımız”

 

Öte yandan fakültemiz, etmeksizin ulusal yükseköğretim kurumları ile yaptığı işbirliği anlaşmalarına bağlı olarak konularında uzman misafir öğretim üyelerine kadrolarında yer vermektedir. 

 

 

Bologna Sürecine Uyum Çalışmalarına Katılım 

 

YÖK ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması çalışmaları kapsamda;

  • Öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin arttırılması (ERASMUS değişimleri)
  • Derslerin kredilendirilmesi sisteminin kurulması (ECTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
  • Paydaşları eğitim öğretim sürecine dahil etmeyi hedefleyen Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine katkı

konuları fakültemizin öncelikleri arasındaki yerini almış ve bu konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  Bu düzenlemeler sayesinde öğrencilerimiz; eğitim ve öğretimlerini, anlaşma yapılmış olan yabancı yükseköğretim kurumlarında da sürdürebilme olanağına kavuşturulmuştur.   

 

Kariyer Planlama ve Staj İmkanları; 

 

Üniversitemizin Kariyer Planlama Merkezi’nin katkılarını da alarak, öğrencilerimize gelecekte seçecekleri meslekler konusunda aydınlatıcı konferanslar verilmekte ve sektörü daha yakından tanıyabilmeleri için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Öğrencilerimize, ilgi duydukları alanda staj yapabilmeleri için gerekli destek sağlanmaktadır.

 
Fakültemizin çağdaş eğitim ve öğretim programları ile küreselleşen rekabetçi iş ortamında yetkinlikleri ile yer alabilen, uygar, katılımcı ve paylaşımcı mezunlarımız ve bu yetkinlik yolculuğuna devam eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.
 
T.C. Maltepe Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar