Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, Türkiye
Yayınlanan 22 Temmuz 2017 / 128
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ – GENEL BİLGİLER

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü üniversitemizde 2012 yılında açılmıştır. Manisa ilinin coğrafi konumu AB ülkeleri açısından en iyi yatırım bölgesi seçilmesi ve Türkiye’nin sayılı Organize Sanayileri arasında olması nedeniyle, çalışma hayatına ilişkin ekonomik ve sosyal konuların eğitim ve araştırma alanları açısından oldukça önemlidir.

Endüstrileşme süreciyle birlikte büyük bir kesimin işgücü piyasasına katılımı, hızla artan refah toplumlarının ilgisini başta çalışma ilişkileri olmak üzere sosyal politika ve hizmet sektörüne yöneltmiştir. Endüstri ve hizmet sektöründeki gelişmeler işçi, işveren ilişkileri ve sendikalaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. 1990’lı yıllarla beraber küreselleşme süreci bilgi teknolojilerine doğru yönelimi arttırmıştır. Artık insanın meta olarak kullanıldığı dönem çok gerilerde kalmış; sosyal korumadan-sendikalaşmaya, işçi sağlığı iş güvenliğinden-performansa, motivasyondan-çalışma barışına ve çalışma koşullarına kadar pek çok konu“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” alanına girmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öğrencilerine ilk yıl ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölümlerinde verilen ortak derslere yer vermektedir. İkinci yılında, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi diğer bölüm mezunlarının çalışabileceği her alanda çalışabilmesi, yeterli donanıma sahip olması için bu alanlarda ders verilmektedir. Son iki yılında ise, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne hâkim olacak düzeyde ekonomik ve sosyal yaşamın değişik yönlerini ele alan bölüm dersleri verilecektir. Bölümümüz dört yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Bu bağlamda bölümde okutulan dersler arasında; çalışma hayatı ile ilişkili Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikacılık gibi dersler yer alırken bunların uygulanmasına zemin hazırlayacak teori kısmı için Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Endüstriyel Demokrasi, Çalışma Psikolojisi ve Sosyolojisi derslerini sayabiliriz. Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörde de istihdam sağlama adına İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, AB Sosyal Politikası, İşçi Sağlığı İş Güvenliği, Ücret Sistemleri ve Verimlilik gibi dersler okutulmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar