MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Huzur Mahallesi, MEF Üniversitesi, Maslak Ayazağa Caddesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 192

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tasarım, çevremizi daha iyiye doğru dönüştürürken kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Tasarımcılar olduğu kadar dünya vatandaşları olarak da, tasarladığımız nesnelerin, binaların, ortamların ve kentlerin sadece kendi yaratıcılığımızı, hayallerimizi ve hedeflerimizi yansıtmasını değil, aynı zamanda dünyaya ve içinde yaşayanlara saygılı olmasını bugün her zamankinden daha fazla amaçlıyoruz. Mezunlarımızın çevreye karşı etik ve sorumluluk içeren yeni bir tasarım anlayışı oluşturarak daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına aktif olarak katkıda bulunacaklarına inanıyoruz. Mezunlarımızın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı yerlerinde çevresel olarak sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını uygulamakta öncülük edecekleri bir gelecek hayal ediyoruz.
 
Programlarımız tasarımın temel amacının üretmek olduğu düşüncesi etrafında biçimleniyorlar. Bu nedenle, proje stüdyo derslerimizin kredileri ve haftalık ders saatleri eğitimin omurgasını oluşturacak şekilde oldukça ağırlıklı olarak uygulanıyorlar. Öğrencilerimizin yaparak ve deneyerek öğrendikleri stüdyolar tasarım eğitimimizin temelini oluşturuyor ve kuramsal derslerle destekleniyor. Bu amaçla, stüdyolarımızı öğrencilerimizin 24 saat / 365 gün kullanımına açık tutuyoruz.
 
Yaratma ve üretmeyi stüdyonun da ötesine götüren özel bir programımız bulunuyor. Tasarla ve Yap! Programı çerçevesinde öğrencilerimiz yaz dönemi sırasında gerçek bir soruna çözüm bulmak amaçlı projeler yapıp onları gerçekleştiriyorlar. 2015 yılında öğrencilerimizin gerçekleştirdiği ‘Hayallere Köprü’ projemiz profesyonel dergilerde yayınlandı ve ödül kazandı. Bu projenin başarısı üzerine, öğrencilerimiz 2016 yılında beş farklı projeyi İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirmek üzere çalışıyorlar. Tasarla ve Yap! Programı öğrencilerimize sadece tasarım yapmayı değil, düşüncelerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, tasarıma ulaşamayan topluluklara ürettikleri projelere ile yardım etmenin mesleki tatminini de yaşamış oluyorlar. 
 
VİZYON
 
Yaratıcı, yenilikçi, çevresel etik anlayışına sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile davranan ve global olarak rekabet edebilecek bireylerin yetişmesi amacıyla eğitim ve araştırma ortamları oluşturmak. 
MİSYON
 
Hayal gücünü, eleştirel düşünceyi ve teknik gelişmeyi olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukları vurgulayan bir öğrenme ortamı yaratmak; Türkiye’nin alanlarında en iyi olan ve aynı zamanda uluslararası ortamda yüksek nitelikleri ile  tanınan programları oluşturmak; öğrencilerimizin değişen ve dinamik profiline ve 21. Yüzyılın yeni gereksinmelerine uygun yeni yöntemler, yaklaşımlar ve düşünceler üreten bir kadro oluşturmak; çevre ile ilgilenen farklı yaratıcı alanları bir araya getiren disiplinler arası yaklaşımları ve işbirliğini oluşturmak. 

 

DEKANIN MESAJI
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde amacımız hayal gücü, eleştirel düşünceyi ve teknik gelişmeyi olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukları vurgulayan bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Türkiye’de alanlarında en iyi olacak ve mezunlarımızın dünya bilgi ve becerileri ile var olabileceği programları oluşturmak için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için tasarım alanlarının hem eğitimde hem de pratiğinde deneyimi olan akademisyenlerden oluşan bir kadro oluşturmalıyız. Akademik kadromuz disiplinler arası çalışmaların gücüne inanan, değişen dünyaya uygun yeni eğitim yöntemleri geliştiren bir yapıya sahiptir. Bu yaklaşım 21. yüzyılın karmaşık problemleri ile uğraşabilmek için gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Öğrencilerimizle beraber, sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek ve üretmek için hep birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Programlarımızda bu amaçlara doğru ilerlerken, her öğrencinin sağlan profesyonel temellere oturan ancak tamamen kişinin niteliklerine göre özelleşmiş bir eğitim almasını da önemli buluyoruz. 
Prof. Dr. Arda İnceoğlu
Dekan, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar