Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anayazı Mahallesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Antakya/Hatay, Türkiye
Yayınlanan 17 Mart 2017 / 552

Dekan’ın Mesajı

Değerli Ziyaretçiler, Sevgili Öğrenciler, 
 
 Veteriner Hekimlik dünyada olduğu gibi ülkemizde de köklü geçmişe sahip, görev ve sorumluluğu hayvan sağlığından başlayarak insan sağlığına, gıda güvenliğinden, çevre ve halk sağlığına kadar uzanan, çalışma alanı geniş bir meslektir. Veteriner Hekimlik mesleği hayvan sağlığı ile doğrudan ilgili olan tek meslektir. Ev ve süs hayvanları, yaban hayvanları, deney hayvanları, gıda amaçlı yetiştirilen çiftlik hayvanları dâhil tüm hayvanların sağlıklı yaşam hakkı veteriner hekimlik mesleğinin sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte insan beslenmesinin temel gıdalarından olan hayvansal gıdanın üretilmesi, çiftlikten sofraya güvenli şekilde ulaştırılması konuları da veteriner hekimlik mesleğinin temel görevleri arasındadır.

Veteriner hekimler, hayvanlardan insanlara doğrudan veya hayvansal ürünler aracılığıyla dolaylı olarak geçen hastalıklarla mücadele, halk sağlığı, gıda kontrolü, teknolojisi ve güvenliği, çevre güvenliği, biyoçeşitliliğin korunması gibi konularla doğrudan ilgilenirler. Veteriner hekimlik mesleğinin geniş kapsamlı çalışma alanı göz önüne alındığında Fakültemizde verilen eğitimin öncelikli amacı, öğrencilere uzmanlık alanlarında teorik ve uygulamaya dayalı kapsamlı bir eğitim sağlamaktır. Bu bağlamda, mezunlarımızın bulunduğu çevreye ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine hakim, yeni düşüncelere açık, yenilikçi yaklaşım sergileyen, ulu önder Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ülkesini taşımayı hedef edinmiş bireyler olduklarından eminiz.

Bu düşünceler ışığında sizlere saygı ve sevgiler sunar, tüm veteriner hekim adayı gençlerimizi Fakültemize bekleriz.

                                                                              Prof. Dr. Hasan KAYA
                                                                                         Dekan V.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar