Okan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Okan Üniversitesi, Tepeören Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 87

Programı tamamlayanların, mühendisliğin temellerini öğrenip, bu bilgileri; enerjinin üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı konularındaki problemlerin tespit ve çözümünde; sentez, analiz, tasarım ve vaka incelemeleri gibi yöntemleri birlikte uygulayarak kullanmaları hedeflenmekte. Müfredatın esnek oluşu, programı diğer mühendislik öğrencileri için de, ikinci ana dal veya alt dal olarak cazip kılmakta, onları toplumun enerji ihtiyaçları ve talepleri konusunda bilgilendirip, katkıda bulunmaya hazırlamaktadır. Program ayrıca, öğrencileri enerji yönetiminde ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde başarılı öncüler, uygulamacı mühendisler, enerji ve enerji ile ilgili çevre sağlığı ve güvenliği, politika ve ekonomi alanlarında toplumsal liderler olarak hazırlamayı hedefliyor. Öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye açık ve alışkın, problem belirleme ve çözmede yetkin, enerji sektöründe lider bireyler olmak üzere eğitiyor.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar