Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Okan Üniversitesi, Tepeören Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 274

Sevgili Gençler,

Mühendislik, insanın doğayla etkileşimini aklın önderliğinde biçimlendirmesi demektir. Sözcük anlamı, ölçüp biçerek yola çıkıp, hesaba dayalı olarak problem çözmektir. Günümüzde mühendislik, bilimsel bilgilerin doğayı dönüştürecek şekilde kullanılmasıyla bütün endüstri alanlarında bilgi teknolojilerinin de yoğun ve etkin kullanımıyla üretim maliyetlerini düşürerek ürün becerilerini ve niteliklerini yükseltmek anlamına geliyor. Teknolojik gelişmenin hızı katlanarak artıyor. İletişimde, tıpta, ulaşımda yirmi yıl önce bilim kurgu sayılan birçok uygulama bugün günlük yaşama girmiş durumda.

18. Yüzyıl’da başlayan sanayi devriminden bu yana insanlık doğa hakkında öğrendiklerini insanların yararına kullanmaya çalışır, o bilgilere dayalı ürünler geliştirirken belki birçok alanda çarpıcı gelişmelere imza atmış, ama bir yandan da doğayı neredeyse yaşanmaz hale getirmiş, insanlar arasındaki uçurumları da ortadan kaldırmayı henüz başaramamış durumda. Hepimizin bildiğimiz ama ne yazık ki henüz gündemimizde hak ettiği önceliği vermediğimiz küresel ısınma olgusu, hızla yaklaşan bir gelecekte dünyamızı yok oluşa götürebilecek gibi görünüyor. İletişim teknolojileri dünyanın en ücra noktalarıyla istediğimiz an görüntülü konuşma olanağı sağlıyor, ama insan toplulukları arasındaki eşitsizliklerin, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların, azalacağı yerde gittikçe daha yıkıcı hale geldiğini her gün yaşayarak görüyoruz.

İşte günümüzde mühendisler, bilimsel bilgiyi yaşama uygularken doğanın yok oluşunu engellemek, insanlar arasında dostluk, kardeşlik anlayışını pekiştirmek gibi sorumlulukları da taşımaktadırlar. Bugünün mühendisliği, üretilen ürünlerin yalnızca daha başarılı, daha verimli, daha ucuz olmasıyla yetinemez, doğayı ve insanlığı da öncelikle gözetmek durumundadır. Günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılık, işte bu ilkeler çerçevesinde mühendisliğin temel gereksinimi olarak ortaya çıkıyor.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar