Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okan Üniversitesi, Tepeören Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 184
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Gsm : 0 (530) 879 08 32
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Günümüzde globalleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki iletişim sınırları kalkmış ve iş dünyası gittikçe artan bir rekabetle karşı karşıya kalmıştır. Üniversitelerin günümüz dünyasındaki en önemli işlevi, iş dünyasıyla işbirliği halinde eğitilmiş insan gücünü yaratmaktır. Okan Üniversitesi eğitim / öğretim faaliyetlerini dünya ölçeğinde bir bakış açısıyla ele almakta ve özel sektörün ülke kalkınmasında öncü rolü oynadığı bilinciyle faaliyet göstermektedir. Üniversitemizin öncelikli amaçlarının başında özel sektörün rekabet gücünü artıracak ve bu şekilde ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak niteliklere sahip insan kaynakları yetiştirmek gelmektedir.

Diğer bir amacımız, öğrencilerimize güncel sorunları anlayıp çözüm üretme yeteneklerini güçlendirecek akademik formasyonu kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan lisans üstü programlarımız uluslararası akademik standartlara uygun bir eğitim vermektedir. Programlarımızda yer alan konular iş dünyasının ihtiyaçları ile bilimsel araştırmaların güncel düzeyi dikkate alınarak seçilmekte ve akademik kadromuzun alanında tanınmış uzmanlardan oluşmasına büyük önem verilmektedir.

İş dünyasının kapılarını açacak ve günümüz dünyasının rekabetçi ortamında başarılı olmalarını sağlayacak olanaklar sunan programlarımızda öğretim gören tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mustafa Erdinç Telatar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Gsm : 0 (530) 879 08 32
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar