Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe İzmir, Mevlana Mahallesi, Bornova, Türkiye
Yayınlanan 2 Mayıs 2017 / 151

MİSYONUMUZ

Zihinsel yetersizlikleri olan öğrencilerimize; toplumsal hayata uyum sürecinde

ve kendi kendine yeterli olmada gerekli olan davranış ve akademik becerilerin

kazanılmasında aileler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili birimlerle işbirliği kurarak,

uygun eğitim ve öğretim ortamları oluşturmak ve öğrencilerimizle yaparak yaşayarak

öğrenmeye dayalı bir öğretim sürecini gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ

 Toplumla bütünleşen, mutlu ve üretken bireyler yetiştiren bir okul olmak.

 

Özellikler
liseler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar