Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Caddesi, Isparta, Türkiye
Yayınlanan 19 Mart 2017 / 365

Teknoloji Fakülteleri(TF), ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi amacıyla 13.11.2009 tarihinde kurulan ve diğer Mühendislik Fakültelerinden temelde üç farklı özelliği ile ayrılarak yapılandırılan yeni bir mühendislik fakültesidir.

Henüz yeni kurulmasına rağmen şimdiden uyguladığı model ile ülkemiz Mühendislik Eğitimine yeni bir boyut ve dinamizm katmaya başlamıştır.

Teknoloji Fakültelerinin üç temel özelliği bulunmaktadır.

Birincisi, Teknoloji Fakülteleri olabildiğince anabilim dalı seviyesinde eğitim vermektedirler. Örneğin Makine Mühendisliği bölümü yerine Makine İmalat Mühendisliği, Makine Enerji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği yerine Yazılım Mühendisliği gibi bölümler açılmaktadır. Böylece sektörün alanında uzmanlaşmış mühendis ihtiyacı daha çabuk karşılanacaktır.

İkincisi, öğrenciler yaz stajından farklı olarak, 8 yarıyıllık mühendislik eğitiminin 6. veya 7. yarıyılını sektöründe lider, örnek, yönlendirici, Ar-Ge ve eğitim altyapılarını oluşturmuş firmalarda “işyeri eğitimi” adı altında, müfredatı planlanmış bir program ile geçireceklerdir. İşyeri eğitiminin, öğrencilerin mezun olmadan sektörü, yapacakları işleri ve iş ortamlarını tanımalarını sağlayacağı ayrıca, uzmanlaşacakları alanlara karar vermelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Üçüncüsü, her bölümün kontenjanının yarısı MTOK(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) mezunlarından Teknoloji Fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler için ayrılmaktadır. Bu öğrencilerimiz iki yarıyıllık bilimsel hazırlık sonrası mühendislik müfredatına başlatılmaktadırlar. Böylece mesleki ve teknik eğitimin altyapısına da önemli ölçüde destek verilmiş olunmaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi de 2010-2011 eğitim öğretim yılında Biomedikal Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleriyle kurulmuştur. Ancak Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümleri 1. ve 2. öğretim programlarıyla açık olup, ÖSYM’nin MF-4 puanı ile öğrenci almaktadırlar. Bölüm müfredatları 8 yarıyıllık, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET ve MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak ve  240 AKTS kredilik dersler ile yapılandırılmıştır. müfredatta bir yarıyıl işyeri eğitimi dışında iki yaz dönemine dağıtılan 72 işgünü süreli staj programı da bulunmaktadır. öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse ERASMUS programıyla yurtdışındaki, FARABİ programıyla yurtiçindeki denk ve anlaşmalı üniversitelere 1 veya 2 yarıyıl giderek eğitimlerini SDÜ dışında da sürdürebilirler.

 • Biyomedikal Mühendisliği bölümü, tıp, biyoloji, mühendislik, fizik, matematik gibi bilimlerden oluşan disiplinler arası popüler bir mühendislik alanıdır. Bu mühendislik alanının en önemli hedeflerinden biri, klinik sorunları çözme amacıyla mühendislik ve tıp arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmaktır.
 •  
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, elektrik-elektronik ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra, bu sistemlerin ihtiyacı olan enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojilerinin de konularını içeren çerçevede, seçmeli derslerle elektrik veya elektronik konularında uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim verilmektedir.
 •  
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde, enerji kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi, kullanımın teşvik edilmesi, yeni enerji sistemlerin geliştirilmesi, enerji verimliliği ve enerji konuları ile ilgili pek çok alandaçalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amaçlanmaktadır.
 •  
 • İmalat Mühendisliği bölümü, özellikle malzeme dönüşümlerini, imalat yöntemlerini ve sistemlerini en ekonomik ve verimli bir şekilde tasarlayabilecek, uygulayabilecek ve bunlar arasında bütünleşmeyi sağlayabilecek niteliklere sahip makine imalat alanında uzmanlaşmış mühendisler yetiştirmesine yönelik eğitim vermektedir.
 •  
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, ekonomiyi ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamayı amaçlamaktadır.
 •  
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü, makina, elektrik-elektronik ve bilgisayar dallarından oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bir mekatronik sistemin dizaynındaki sinerji ve entegrasyon geleneksel bir disiplinden çok disiplinler birleşkesidir. Bölümde, sektörün bu niteliklerdeki mühendis ihtiyacı karşılanmak amaçlanmaktadır.
 •  
 • Yazılım Mühendisliği Bölümü, daha çok “Yazılım İhtiyaçlarını Belirleme, Yazılım Tasarımı, Oluşturma, Geliştirme, Kalitesi, Yönetimi, Bakımı ve Maliyeti” konuları yanında Bilgisayar Bilimi alanları konularını da içeren müfredatıyla, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini sağlayacak mühendisler yetiştirmektedir.
Özellikler
Üniversiteler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar