TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Söğütözü Mahallesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Söğütözü Caddesi, Ankara, Türkiye
Yayınlanan 22 Haziran 2017 / 214

Bölüm Zorunlu Dersleri

BİL 103Bilgisayar Bilimlerine GirişÖnkoşul: –2 Kredi
Bilgisayar bilimlerinin konularına genel bir bakış: veri saklama, veri işleme, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve İnternet, algoritmalar, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, veri soyutlama, veritabanı sistemleri, bilgisayar grafikleri, yapay zeka, hesaplama teorisi.
BİL 113Bilgisayar Programlama IÖnkoşul: –4 Kredi
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler, dizi listeleri. Kalıtım ve özyineleme.
BİL 211Bilgisayar Programlama IIÖnkoşul: BİL 1134 Kredi
Java ile nesnesel programlama kavramları. UML (Unified Modeling Language) kullanarak nesnesel program tasarımı. Bilgi saklama prensibi. Sınıf tasarımı. Kalıntı (miras). Arayüz ve soyut sınıflar. Nesnelerin çalışma zamanında dinamik olarak sınıflarla ilişkilendirilmeleri. Tasarım örüntüleri. Uygulama çerçeveleri. Uygulama programlama arayüzleri (API).
BİL 132Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık MatematikÖnkoşul: –3 Kredi
Mantık temelleri, önermeli mantık, birinci derece mantık, mantıksal çıkarım, ispat temelleri, küme teorisi, tümevarım ve özyineleme temelleri, sayılar teorisi, modüler aritmetik, kombinasyon ve permütasyonlar, ilişkiler (bağıntılar) ve fonksiyonlar
BİL 133Kombinatorik ve Çizge KuramıÖnkoşul: –3 Kredi
Toplamlar ve seriler, hesaplama problemleri, algoritma analizinin temelleri, böl ve fethet paradigması, recurrence çözme teknikleri, çizge kuramına giriş.
BİL 212Veri YapılarıÖnkoşul: BİL 1134 Kredi
Yığınlar. Özyineleme teknikleri. Kuyruklar. Dinamik değişkenlerin yaratılmaları ve ortadan kaldırılmaları. Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. O- notasyonu. Sıralama ve arama yöntemleri. Algoritmaların yer ve zaman değerleri. İkili ağaçlar. İkili arama ağaçları. Ağaç tarama algoritmaları. İkili ağaç sıralama algoritmaları.
BİL 264Mantıksal Devre TasarımıÖnkoşul: –3 Kredi
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar, kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler) ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve sayıcılar. Osilatör gerçekleme.
BİL 264LMantıksal Devre Tasarımı LaboratuvarıÖnkoşul: –1 Kredi
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları. Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
BİL 214Sistem ProgramlamaÖnkoşul: BİL 1134 Kredi
Bu ders C dili kullanarak Unix ortamında programlamaya giriş sağlar. Unix çekirdeği, kabuğu, dosya sistemi ve temel Unix komutları. Unix araçları ve Unix kabuk programlama. C programlama dili (fonksiyonlar, diziler, dizgiler, pointerlar, dinamik bellek atama, alt seviye programlama ve bit erişimleri). Unix sistem çağrıları. Görev kontrolü, sinyal yakalama ve görevler arası haberleşme. Editörler, derleyiciler, yorumlayıcılar, dönüştürücüler, bağlayıcılar ve yükleyiciler.
BİL 334Biçimsel Diller ve OtomataÖnkoşul: BİL 1323 Kredi
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata). Soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Bağlam-duyarsız gramerler. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
BİL 361Bilgisayar Mimarisi ve OrganizasyonuÖnkoşul: BİL 2643 Kredi
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 331Algoritma AnaliziÖnkoşul: BİL 133 ve BİL 2123 Kredi
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 395Programlama DilleriÖnkoşul: BİL 2113 Kredi
Programlama dilleri kavramları: veri tipleri, değerler, ifadeler, ve deyimler. Program yapısı. Yöntemler ve fonksiyonlar. Yapısal veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlayıcılık. Karşılaştırmalı fonksiyonel, yöntemsel ve nesnesel programlama dilleri paradigmaları.
BİL 448İnternet Güvenlik ProtokolleriÖnkoşul: BİL 4523 Kredi 
– 
BİL 481Yazılım MühendisliğiÖnkoşul: BİL 2113 Kredi
Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması.
BİL 372Veritabanı SistemleriÖnkoşul: BİL 132 ve BİL 2124 Kredi
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel veri modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 461İşletim SistemleriÖnkoşul: BİL 214 ve BİL 3613 Kredi
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması, kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi: Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması. Dağıtık sistem kavramları.
BİL 452Veri İletişimi ve Bilgisayar AğlarıÖnkoşul: END 2133 Kredi
Temel kavramlar. Çok katlı mimari ve OSI modeli. Fiziksel katman protokolleri. Sinyaller, kodlama ve ayarlanma düzeni. Hata yakalama ve düzeltme. Veri bağı denetimi. Veri bağı protokolleri. LAN, ağ oluşturma ve ağ oluşturma araçları. Yönelticiler ve tıkanma. Üst OSI katmanları. TCP/IP protokolleri ve katmanları. Ipv6 protokol çifti.
BİL 495Yenilikçi Bilgisayar UygulamalarıÖnkoşul: BİL 4811 Kredi
Öğrenciler yenilikçi bilgisayar uygulamaları, başarı hikayeleri, girişimcilik fırsatları, gelecekte beklenen eğilimler konularında alanında uzman konuk konuşmacılarca bilgilendirilecek ve motive edilecektir. Öğrencilerden bir sonraki dönem yapacakları bitirme projesini tanımlamaları ve ilk aşamalarını (ihtiyaç analizi, kullanılacak teknolojilerin seçimi, kullanılacak veri setleri, araçlar, malzemeler vb. temini, genel sistem mimarisi, vb.) tamamlaması hedeflenmektedir.
BİL 496Bitirme ProjesiÖnkoşul: BİL 4954 Kredi
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için, literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine istenilen biçimde sunulur.

Seçmeli Dersler

Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı öğrencilerinin
5 bölüm seçmeli ders (bölüm teknik seçmeli ders),
1 fakülte seçmeli ders,
1 bilim seçmeli ders,
1 üniversite kültür seçmeli ders
olmak üzere toplam 8 seçmeli ders almaları gerekmektedir. Seçmeli dersler aşağıdaki listeden seçilmelidir. Burada listelenen dersler dışında alınan dersler sayılmayacaktır. Eğer alınabilecek farklı dersler varsa, bu derslerin kayıtlar bitmeden önce bölüme sunulması ve onay alınması gerekmektedir. 
Daha detaylı bilgi için yeni müfredat uygulama kurallarına bakınız.

Bölüm Teknik Seçmeli Dersler

BİL 396Yazılım Geliştirme Platformları3 Kredi
BİL 401Dağıtık Veri İşleme ve Analiz3 Kredi
BİL 404Algoritmik Oyun Kuramı3 Kredi
BİL 412İnternet (Web) Programlama3 Kredi
BİL 421Bilgisayar Grafiği I3 Kredi
BİL 422İnsan Bilgisayar Etkileşimi3 Kredi
BİL 425Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştirme3 Kredi
BİL 435Hesaplamalı Geometri3 Kredi
BİL 436Yakınsama Algoritmaları3 Kredi
BİL 437Rastgeleleştirilmiş Algoritmaları3 Kredi
BİL 441Yapay Zeka3 Kredi
BİL 443Örüntü Tanıma3 Kredi
BİL 453İnternet ve Veri Güvenliği3 Kredi
BİL 456İnternet Mimarisi3 Kredi
BİL 457Kablosuz Ağlar3 Kredi
BİL 466Gömülü Sistem Programlama3 Kredi
BİL 467Görüntü İşleme3 Kredi
BİL 471Web Veritabanı Uygulamaları3 Kredi
BİL 476Veri Madenciliği3 Kredi
BİL 486Robotiğe Giriş3 Kredi
BİL 489Çizge Kuramı3 Kredi
BİL 514Hesaplama Kuramı3 Kredi
BİL 520Siber Güvenliğe Giriş3 Kredi
BİL 531Algoritma Tasarım ve Analizi3 Kredi
BİL 546Semantik Web3 Kredi
BİL 547Akıllı Şebekelerin Haberleşme Altyapısı3 Kredi
BİL 550VOIP ve IPTV3 Kredi
BİL 554İnternette Uygulama Geliştirme3 Kredi
BİL 555Çokluortam Sistemleri (S)3 Kredi
BİL 574Finansta Hesaplamalı Zeka3 Kredi
BİL 578Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular ( Karmaşık Sistemler)3 Kredi
BİL 587Bilgisayarla Görü3 Kredi
BİL 595Bioenformatik3 Kredi

Bilim Seçmeli Dersleri

BMM 102Biyokimya3 Kredi
BMM 202Hücre ve Moleküler Biyoloji3 Kredi
BMM 203Tıbbi Biyoloji3 Kredi
END 214Olasılık ve İstatistik II3 Kredi
END 321Rassal Modeller3 Kredi
KİM 101Genel Kimya3 Kredi
MAT 112Analitik Geometri3 Kredi
MAT 202Diferansiyel Denklemler3 Kredi
MAT 209İleri Analiz I3 Kredi
MAT 210İleri Analiz II3 Kredi
MAT 212Doğrusal Cebir II3 Kredi
MBN 201Malzeme Bilimi I3 Kredi
MBN 203Termodinamik3 Kredi
MBN 207Nano Bilim ve Mühendislikte Fiziksel Kuramlar3 Kredi
MBN 208Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar3 Kredi
MBN 210Katı Hal Fiziğine Giriş3 Kredi

Üniversite Seçmeli Dersi

Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümü dışındaki fakülte ve bölümlerce açılan en az 3 kredilik herhangi bir ders üniversite seçmeli dersi olarak saydırılabilir.

Fakülte Seçmeli Dersi

Bilgisayar Mühendisliği haricinde Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerce açılan en az 3 kredilik herhangi bir ders fakülte seçmeli dersi olarak saydırılabilir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar