Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 127
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Program Hakkında: 

Programın amacı; Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan mezun olanlara “ağız ve diş sağlığı önlisans diploması” ile “ağız ve diş sağlığı teknikeri” unvan ve yetkisi verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş hekiminin gözetiminde; diş hekimi muayenehanelerinde, özel veya kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde, diş protez ve ortodonti laboratuarlarında veya diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu programı açmamızdaki temel amaç; diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek, klinik içerisindeki laboratuar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Diş hekimine klinik çalışmaları sırasında ve kliniğin işletilmesinde yardımcı eleman ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ olarak tanımlanır. Pek çok gelişmiş ülkede 1950’li yıllardan itibaren eğitimli olarak hizmet sunan bu meslek grubu, ülkemizde 6225 sayılı torba yasanın 06.04.2011 tarihinde kabul edilmesi ile resmi bir kimlik kazanmış ve eğitimli olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu alanda çalışacak kalifiye ve diplomalı personelin eğitimini verecek programlara ihtiyaç vardır. 

Kontenjanlar: 

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. Örgün eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Program kontenjanı 40 kişidir. 

Kabul ve Kayıt Şartları: 

Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne kabul edilebilmek için lise veya muadil bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve ulusal lisans yerleştirme sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa YGS-2 puan türünde ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. 

Sınavsız geçiş ve eğitim koşulları: 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksek Okul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir. 

Verilen Derece: 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır. 

Çalışma Alanları: 

Ülkemizde 06.04.2011 tarihli yasanın kabulüyle kazanılan bu resmi kimlik eğitimli olma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş hekiminin gözetiminde; muayenehaneler, diş laboratuarları, özel veya kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş hastanelerinde, diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Amacımız; Bu kuruluşlarda çalışabilecek donanımlı teknik ara eleman sorununa çözüm bulmaktır

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümler

* Sağlık idaresi

* Sağlık Yönetimi

* Sağlık kurumları yöneticiliği

* Sağlık kurumları işletmeciliği

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar