Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış Ticaret Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 178
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Küreselleşme süreci ile birlikte, ülkelerin dış ticaret hacmi genişlemiş, uluslararası düzeyde karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır. Üretim yapısını, değişen koşullara uyarlamayı becerebilen birçok firma için, dünyanın farklı bölgelerinde farklı piyasalara ulaşmak bugün artık mümkündür. Tüm bu koşullar altında uluslararası rekabeti hedefleyen firmaların gereksinimleri doğrultusunda, “Dış Ticaret Uzmanlığı” ve “Dış Ticaret Operasyon Uzmanlığı” gibi mesleklerinin öneminin arttığı göze çarpmaktadır. 

Bu doğrultuda Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Dış Ticaret Programımızda, değişen dünyanın yeni koşullarına adapte olma becerisine sahip, mesleki donanımı yüksek uzmanlar yetiştirmeye imkân tanıyan bir eğitim anlayış ve kültürü geliştirmek temel amaç olarak belirlemiştir. İş ve kişisel yaşamları boyunca öğrenmeye, düşünmeye, sorgulamaya ve tartışmaya açık bireyler olmaları ve böylelikle edindikleri bilgileri etkin ve akılcı şekilde kullanmalarının öneminin farkındayız. Bu yüzden programımızda, öğrencilerimize yüksek mesleki donanım sağlamakla birlikte onların, yaşadıkları dünyayı tanıyan, değişimleri gözlemleyip, anlamlandırabilen bireyler olmaları için gereken bilgi donanımını sağlamak da amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Hedeflerimiz

 Kurumumuzda eğitim gören öğrencilere, öğrendikleri bilgileri anlamlandırabilecekleri temel bir teorik eğitim vermek de hedeflenmektedir. Teorik donanımlarını, edindikleri uygulama temelli bilgiler ile bütünleştirerek, kişisel kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmak istedikleri sektör, alan ya da kuruma yönelebileceklerdir. 

 Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin saha tecrübesi edinebilmeleri için, uygulamaya dönük bilgiler öğretilmeye çalışılmakta, aktivitelere iştirakleri sağlanmakta ve uygulamadan gelen kişilerin tecrübelerini dinlemelerine ve sorularına yanıt almaya çalışmaları da hedeflenilmektedir. 

 Müfredatımızda yer almakta olan Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Temel Hukuk ve Temel Matematik dersleriyle de, ileride seçecekleri işlerde kendilerine fayda getirecek önemli temel bilgiler sunulmaktadır. Bu yolla kariyer gelişimlerine destek sağlanması da hedeflenilmektedir. Bu bilgiler onların, Dış Ticaret alanı dışında pek çok farklı konuda da iş olanağı elde etmelerine de yardım sağlayabilecektir. 

 Eğitim müfredatımızın yanı sıra, bilhassa lojistik, ithalat-ihracat uygulamaları ve dış ticarette paket program öğretimi gibi konular ile öğrencilerimizin hizmet veren pek çok firma ile tanışmaları sağlanmakta, yerinde uygulamalar ile iş hayatına ve buradaki gelişmelere adapte olabilmelerini kolaylaştırıcı etkiler sağlanmaktadır. 

MEZUNLAR İÇİN İŞ OLANAKLARI 

Dış ticaret programı mezunları, firmalarının ithalat ve ihracat birimlerinde, lojistik firmalarının çeşitli departmanlarında, uluslararası ticaret firmalarının çeşitli departmanlarında iş bulma olanağına sahip olurlar. Dış Ticaret’in önemli unsurlarından bir tanesi olan Gümrük Mevzuatı ve uygulamaları konuları da eğitim müfredatımızda yoğun bir şekilde ele alınmakta olduğundan, mezun olan öğrencilerimizin firmaların gümrük departmanlarında çalışabilmelerini olanaklı hale getirdiğimiz gibi, yanı sıra Gümrük Müşavirliği şirketlerinde de görev alabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Hatta Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde açılacak pozisyonlara da başvuru yapabilmeleri böylelikle mümkün hale gelmektedir. Aynı olanak, Ekonomi Bakanlığı veya İhracatçı Birlikleri bünyelerindeki pozisyonlar için de geçerli olabilmektedir. 

DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI

• Bankacılık ve Finans 
• Bankacılık ve Sigortacılık 
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
• Ekonomi 
• İşletme 
• İşletme-Ekonomi 
• Lojistik Yönetimi 
• Sermaye Piyasası 
• Uluslararası Finans 
• Uluslararası İşletme 
• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
• Uluslararası Lojistik
• Uluslararası Ticaret 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış Ticaret
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar