Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 223
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Vizyon

Fakültemiz, fen ve insani bilimlerin tüm bilimlerin kaynağı ve temeli olduğu olgusunu pekiştirmeyi, bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan toplumun her kesiminden ilgi gören bir yüksek öğretim kurumu düzeyine ulaşmayı ve üniversitemizin uluslararası bağlantılarının güçlenmesine katkıda bulunmayı ve bu katkıyı geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Misyon

Fen-Edebiyat Fakültesi, dört yıllık lisans programı sunan bölümleri vasıtasıyla yaşadığımız dünyayı anlayıp çözümleyebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen ve yaratıcı fikirler üretebilen modern bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede fakültemiz bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde yetişen öğrencilerimizin bilimsel olarak donanımlı ve kültürel açıdan nitelikli insan gücü talebinin karşılanmasına katkıda bulunmaları başlıca gayemizdir. 

Fakültemizde yer alan bölümlerin ortak özellikleri nitelikli ve donanımlı öğretim kadrosu, öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışı ve her öğrenci ile tek tek ilgilenen ve ilgi alanlarına göre yönlendirme yapan danışmanlık sistemidir. Bu sistem nedeniyle, öğrencilerimiz danışman hocalarının yönetiminde hazırladıkları projelerle çeşitli kurumlardan destek alabilmektedirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerimizin hazırladıkları projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olması öğretim üyelerimizin öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışlarının göstergesidir. 

Yaşadığımız dünyanın en önemli taleplerinden birisi uluslararası mobilizasyondur. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin eğitim-öğretim programları değişen dünyanın gereksinimleri doğrultusunda, disiplinlerarası yapılanmanın ve uluslararası yeterliliklerin önemi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bölümlerimizin lisans programlarında yer alan derslerin TYYÇ (Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ile uyumu ve Avrupa Birliği Not Transfer Sistemine (ECTS) eşdeğerliği sağlanmıştır. Bu sayede uluslararası hareketliliğin yolu açılmıştır. Uluslararası bağlantılarımızı giderek güçlendirmek fakültemizin temel amaçları arasındadır. 

Fen-Edebiyat Fakültesi üniversitemize Erasmus beyannamesi alınmasına öncülük etmiş, 2014-2020 yılları arasında geçerli olacak “Erasmus+Programme” başlığı altında anılan yeni beyannamenin alınmasını sağlamıştır. Fakültemizin özelliklerinden birisi Avrupa’nın birçok ülkesinde üniversiteler ile Erasmus ikili anlaşmaları imzalamış olmasıdır. Özellikle, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinin eğitim/öğretim dilinin İngilizce olması nedeniyle Erasmus hareketlilik programlarından kolaylıkla yararlanma avantajı vardır. Dolayısıyla, Fakültemize katılacak öğrencilerden pek çoğu başarılı oldukları takdirde Avrupa’da bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim görme olanağı elde etmektedirler. 

Hedefimiz Erasmus anlaşmalarının sayısını arttırmak ve daha fazla öğrenci ve öğretim üyesi değişimi sağlamaktır. 

Fen Edebiyat Fakültesi’nin yükümlülükleri arasında ulusal ve uluslararası çerçevede bilimsel sempozyum ve konferanslar düzenlenmesi yer almaktadır. Söz konusu akademik etkinliklere öğrencilerimiz katılmakta, düzenlenmelerine öncülük etmekte ve yaşayarak öğrenmektedirler. Düzenlenen sempozyumların sonuçları kitap olarak yayıma hazırlanmakta ve seçkin yayınevleri tarafından basılarak dolaşıma sokulmaktadır. Fakültemiz akademik etkinlikleri ve yayın faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmeyi planlamaktadır. 

Hedefler: 

• Farkındalık düzeyi yüksek, eleştirel ve analitik düşünebilen ve yaratıcı fikirler üretebilen modern bireyler yetiştirmek; 

• Akademik temeli sağlam, çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren geniş açılı ve öğrenci odaklı lisans eğitimi vermek; 

• Değişen dünyanın talep ve gereksinimleri doğrultusunda yeni yeterlilikler tasarlamak, yeterlilikleri sürekli gözden geçirerek güncellemek ve geliştirilmelerini sağlamak; 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde temel ve uygulamalı araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek, bilgi üretmek ve üretilen bilgi ve teknolojiyi toplum yararına sunmak; 

• Üniversite ve çeşitli sektörler arasında doğrudan işbirlikleri geliştirmek; 

• Etik değerler ve takım çalışması ilkelerine özen göstermek ve kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş olmak; 

• Konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemek, böylece ulusal ve uluslararası çerçevede bilgi paylaşımı ve işbirliği süreçlerine katkıda bulunmak; 

• Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak ve değişim anlaşmaları imzalayarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek ve öğrencilere farklı ülkelerin akademik ve kültürel yapılarını tanıma olanağı sağlamak. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar