Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 145
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

MİSYON

Evrensel değerlerle donatılmış, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, sorgulayıcı, etik değerleri benimsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Meslekî anlamda hedeflediği yüksek eğitim-öğretim kalite standartlarıyla mezunlarına pratik beceri kazandıran, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki nitelikli iş gücünü sağlayan, iletişim, değişim ve gelişime açık, kendini sürekli yenileyen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 

HEDEFLER

1. Güncel gelişmelerin ve bilimsel yeniliklerin takip edilmesi ve bunun kurumsal imaj haline getirilmesi, 

2. Yürütülmekte olan eğitim programlarının ulusal ve uluslararası normlar ve beklentiler çerçevesinde güncellenerek sürdürülmesi, 

3. Toplumsal beklentiler, sektörel eğilimler ve ülke hedefleri çerçevesinde yeni programlar ve dersler oluşturulması, 

4. Öğrencilerin girişimcilik bilincinin geliştirilmesi, akademik, sosyal ve kişisel olarak öğrenci gelişiminin desteklenmesi, 

5. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini destekleyici hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, 6. Öğrencilerin sektörün talepleri doğrultusunda en yeni pratik bilgi ve becerilerle donatılması, 

7. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sürdürülerek, mezunların istihdamı için katkı sağlanması. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar