Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 149
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Mimarlık Bölümü’nün eğitim, öğretim ve araştırma politikaları, üniversitemizin çağdaş vizyonu ve bu vizyonun başarılması için fakültemizin üstlenmiş olduğu misyona göre oluşturulmuştur. Mimarlık Bölümü; topluma, ülkeye ve küresel iletişimin farkında olarak; toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı bir yaklaşımla, uluslararası düzeyde kabul görecek nitelikte esnek bir eğitim-öğretim programı tasarlamıştır. 

Bu tasarımını, bilimi ve sanatı yaşam alanı olarak seçmiş, yeniliğe açık bir akademik kadro ile Avrupa Birliğinin Bolonya süreci içindeki kurallara uygun olarak geleceğe taşımayı planlamaktadır. 

Mimarlık Bölümü öğrenmeyi öğreten, çözüm yeteneği kazandıran, yaratıcı düşünceyi geliştiren yaklaşımıyla; esnek, mimarlık sanatını teknoloji ile bütünleştirmiş ve kent yaşamının farkına varmış bir eğitim programı hedeflenmiştir.. Öğrencinin sezgilerini ve duygularını tasarımlarına yansıtmasını sağlayan ve kendini bilen uygar bir birey olmanın sorumluluğunu taşıyan, çok yönlü bir kişilik kazanmasına yönelik derslerin yanında ,çağdaş bilgisayar destekli tasarımların ön plana çıkarıldığı , aynı zamanda mimarlığın farklı çalışma alanlarında başarılı olacak mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan bir program izlemektedir. Program ayrıca, teoriyi uygulamayla buluşturmayı amaçlayan, disiplinler arası bilgi ve görgüyü destekleyecek staj olanakları sağlamaktadır. 

Stajın yanı sıra yarışmalara katılmayı destekleyen öğrencinin daha eğitim hayatındayken tecrübe kazanmasını desteklemektedir Bölümümüzün mezunları; Gelenekseli bilerek geleceğin mimari kavramlarını yaratabilecek öngörüye, toplumun estetik değerlerini geliştirebilecek estetik ölçütlere sahip, soyut tasarımları somut uygulamalara dönüştürebilecek zengin bir iç görü ve teknolojik bilgiyle donanmış, analitik düşünme yeteneğini kazanmış,bilgisayar destekli tasarım eğitimleri sayesinde ,yetkin mimarlar olarak, kamu kurumlarından, özel sektöre varan çok geniş bir yelpazede tasarımcı ve uygulamacı mimar olabilirler, veya akademisyenliği seçebilirler. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü, evrensel ve insanı odak alan bu mesleğe açılan yeni bir kapıdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar