Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Antropolojisi Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 30 Mayıs 2017 / 115
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Sağlık Antropolojisi sağlık konularını tıbbi bakış açısının yanı sıra, sosyo-kültürel boyutlarıyla değerlendirerek daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunacak uygulamalı bir programdır. Antropolojik çalışmalar, toplumlarda sağlık grafiğini yükseltirken sağlık/bakım hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesini, böylece daha etkili yürütülebilmesine katkı sağlar.

Sağlık durumunun iyileştirilmesi ve korunması, çeşitli hastalıkların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet sistemleri, bu hizmetlerin ekonomik olarak nasıl karşılanabileceği gibi konular, sağlık antropologlarının başlıca çalışma alanları arasındadır. Dünya çapındaki güncel sağlık sorunları ve toplumsal etkileri örneğin; küresel olarak artış gösteren kanser, obezite, alzheimer ve süreğen bakımı yanı sıra, hızlı yaşlanan nüfus; kentleşme, göç ve bağlı olarak yalnızlaşmanın getirdiği sorunlar sağlık antropolojisinin gündeminde hızla yerini almıştır. Antropolojik bakış açısı, sağlık alanında Sağlık antropologları, kültürlerde beden, sağlık ve hastalıkların algılanma biçimlerini, farklı toplumlardaki hekim, şifacı, hastabakıcı ve dini görevlilerin rolleri ile bu kültürlerin tedaviye ilişkin inançlarını ve yaklaşımlarını değerlendirir. Sağlık ve hastalığın çevreyle ilişkisi, kurumsal merkezlerde bakım yerine, evde sağlık hizmetleri seçeneği, bireysel ve/veya aile/topluluk temelli kütürlerde karar alma ve seçim yapma süreçlerinin analizi antropolojinin kapsamlı ve geniş yelpazesi içerisinde yer alır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet ve yaşın sağlık ve hastalığa karşı tutumlardaki rolü, kültürlerde ölüm süreçleri ve ölüm anına dair tutumlar sağlık antropologlarının incelediği konular arasındadır. 

Kimler başvurabilir?
Disiplinlerarası çalışma ve bütüncül yaklaşım prensibine dayanan Sağlık Antropolojisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, bir lisans programı mezunu tüm disiplinlerden adayların öğrenim görebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu disiplinler arasında özellikle sağlık bilimleri uzmanları, sosyal gerontologlar, sağlık alanında çalışan psikologlar, iktisadi ve idari bilimler uzmanları, iletişimciler, sağlık hukukçuları, beslenme ve diyetetik uzmanları, disiplinlerarası çalışma yürütmek isteyenler ve ilgi duyan herkes. STK çalışanları, çok uluslu şirlketler, sosyal sorumluluk uzmanları, çok uluslu sağlık kurum ve kuruluşları, . Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerde çalışmayı hedefleyen adaylar, antropologlar, sosyologlar, demograflar, ekonomistler, istatistikçiler, psikologlar ve ilgili alanlardan herkes programa başvurabilir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Antropolojisi
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar