Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 124
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Sağlık Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımı esas alınmıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ders aşamasından sonra tez çalışması/bitirme projesi ile öğrenciler Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayacaklardır. 

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarının çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışabileceklerdir. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar