Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adana, Reşatbey Mahallesi, Yesilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan, Türkiye
Yayınlanan 4 Mayıs 2017 / 284
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1

Vizyon : Öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılapları ve Türk milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlere sahip çıkan, duygu düşünce ve beden potansiyelini sağlıklı kullanabilen, demokratik, çağdaş ve laik düşünce yapısıyla hareket edebilen ve çağın gerektirdiği teknolojik birikime sahip olabilecek bireyleri yetiştirmek.

Misyon : Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için eğitim öğretim etkinliğinin bir parçası olmak, çevrede eğitim ve kültür merkezi olmak, mutlu birey yetiştirmeye odaklı yönetim anlayışını eğitim kurumlarına yaymada örnek bir kurum olmak.

Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1
Özellikler
Liseler3

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar