Halk Eğitim Merkezi Cumhuriyet Mahallesi, Beydağ Halk Eğitim Mer., Atatürk Sokak, Beydağ/İzmir, Türkiye
Yayınlanan 30 Mart 2017 / 140
Kategori : Eğitim Merkezi
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 213548

VİZYON

Biz, Beyfağ halk Eğitimi Merkezi olarak; bulunduğumuz ortamda yaşayan tüm bireylere çağımızın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri ve davranışlar kazandırarak, onların ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda ekonamik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak suretiyle yaşam kalitelerini yükselten bir kurum olmak istiyoruz.

MİSYON

Biz, Beydağ Halk Eğitimi Merkezi olarak; Hitap ettiğimiz sosyal çevrenin gelişen ve değişen ekonomik ve ticari koşullarını iyi etüt ederek, halkımıza bu yeni şartlarda istihdam olanağı sağlayacak donanımı kazanmaları adına mesleki ve teknik kurslar düzenlemek, Eğitim ve Öğretimin, herhangi bir özellik farkı gözetmeksizin tüm insanların en doğal hakkı olduğu felsefi ve inancıyla, kişisel yaşam kalitelerini arttırmak adına bizden talepte bulunan tüm bireylerin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek sosyal ve kültürel kurslar düzenlemek, Kursiyerlerimizi teknolojinin gelişen ve değişen koşullarından maksimum düzeyde faydalandırmak suretiyle, onların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri çağımızın bilimsel standartlarına en uygun koşullarda, en kalıcı yöntem ve tekniklerle edinmelerini sağlamak, için varız…

 

Halk Eğitim Merkezi
Kategori : Eğitim Merkezi
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 213548
Özellikler
liseler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar