Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşağıeverek Mahallesi, Develi Kız Meslek Lisesi, Develi/Kayseri, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 174
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1

VİZYON

* İş yaşamı ve eğitim arasındaki iletişimi güçlendirmek ve uygulanan çeşitli programlarla * Meslekî eğitimde gelişmiş ülkelerle paralelliği sağlamak. * Evrensel değerlere sahip , mesleğinde uzmanlaşmaya istekli , yaşadığı çevreye ve kendisine saygılı , anadilini en iyi şekilde kullanabilen , ülke ve dünya sorunları ile ilgilenen, araştırmacı , yaratıcı , “Ben” den çok “Biz” kavramına önem veren , mutlu ve sosyal bireyler yetiştiren bir kurum olmak. * Mesleki eğitim alanında önder bir eğitim kurumu olmak. * Mesleki Eğitimin tüm alanında daha çağdaş ve teknolojiye uygun bir yapıya ulaşmak ve Mesleki Eğitimin yanı sıra genel bilgi dersleriyle de çağdaş eğitim seviyesine ulaşmak.

MİSYON

*Yaşam boyu eğitim ilkesi doğrultusunda; genç kız ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere tüm bireylere bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşamsal becerileri kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır. * Milli Eğitimin temel amaçlarına uyan, Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla , Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı , ihtiyaçları doğrultusunda her türlü bilgi ve teknolojiyi kullanabilen , kültürünü tanıyan , dilini en güzel şekilde kullanan, işinde uzmanlardan yararlanabilen , pozitif düşünen , çevreyle iletişimde bulunan , özgüven sahibi bireyler yetiştirmek. * Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş dürüst, erdemli, ilkeli yurttaşlık bilincini geliştirebilen nesiller yetiştirmek. * Bir meslekte çalışacak insani tanımlamak için yeterlik seviyesinde meslek standartlarına uygun teknik ara elemanı yetiştirmek

Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1
Özellikler
Liseler3

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar