Başkent Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilciliği Fatih Sultan Mahallesi, Başkent Üniversitesi, Etimesgut/Ankara, Türkiye
Yayınlanan 14 Haziran 2017 / 107

Vizyonumuz
Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda Başkent Üniversitesi’nin başta nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilecek eğitim–araştırma çalışmaları olmak üzere; tüm insan kaynaklarının katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almaktır. 

Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği gerçeğinin ışığı altında;

  • Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme ve iyileştirme programları tasarlamak,
  • Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilimsel standartları sağlamak ve bilimin düzeyini yükseltmek,
  • Kurumsal gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun stratejik amaç olarak benimsemek,
  • Akademik ve idari açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak ve mevcut kadroları güçlendirmek,
  • Üniversitenin insan kaynakları sermayesinin kurumsal verimliliği ve bağlılığını artırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
  • Akademik–yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilincinin geliştirilmesiyle Üniversitemizin daha da seçkin bir kurumsal kimlik kazanmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini artırılacak fiziksel ortamlar yaratmak ve mevcut ortamların daha da iyileştirilmesini sağlamak,
  • Başkent Üniversitesi’nin tüm çalışanları, öğrencileri ve eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetleri ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” oluşumuna ve sürdürülmesine katkı vermek,
  • İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımı benimsemek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde sanata, yaratıcılığa ve sanatsal olgunun gelişimine katkıda bulunmak,

temel yaklaşımımızdır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar