Başkent Üniversitesi Özel Güvenlik Müdürlüğü Başkent Üniversitesi, Fatih Sultan Mahallesi, Etimesgut/Ankara, Türkiye
Yayınlanan 14 Haziran 2017 / 149
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Kuruluş ve Görevler 
Kuruluş 
Özel Güvenlik Müdürlüğü, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun esaslarına uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı özel bir güçtür. 
Amacı 
Başkent Üniversitesinde sağlıklı, huzurlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde eğitim, öğretimin sürdürülmesini sağlamak, tüm üniversite çalışanları ve öğrencilerin can ve mal güvenliği ile yerleşkemizi olası sabotaj, yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korumak.
Yasa dışı toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almak için önceden planlama yaparak uygulamaya koymak.
Kampus içi trafik düzenini sağlamaktır.
Görevi 
1. “Sivil Savunma Planı” yapmak,
2. “Sabotajlara Karşı Koyma ve Önleme Yönergesi” hazırlamak,
3. “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” hazırlamak,
4. “Koruma Planı” yapmak,
5. Özel Güvenlik görev noktalarını belirlemek ve nöbetçileri planlayarak, görevlendirmek,
6. Üniversiteyi her türlü tehlikeye karşı korumak,
7. Üniversite giriş ve çıkış kontrollerini yaparak kayıt altına almak,
8. Genel Kolluk Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar zanlıları yakalama, gözaltında tutma ve delilleri saklama yetkilerini kullanmak,
9. Trafik kontrol hizmetlerini yerine getirmek ve Trafik Kurulu kararlarını uygulamaktır.
Özel Güvenlik Müdürlüğü, güvenlik hizmetlerini 3 vardiya halinde, 24 saat kesintisiz olarak yürütmektedir.
Başkent Üniversitesi Özel Güvenlik Müdürlüğü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar