Develi Anadolu Lisesi Bahçelievler Mahallesi, Develi Anadolu Lisesi, Cemal Mavi Caddesi, Develi/Kayseri, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 158
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1

VİZYON :Yasam boyu sürdüreceği bir beceri olarak öğrenmeyi davranış haline getirebilen, kendi öğrenmesi için çaba harcayan, özgüvenini kazanmış olan, teknolojinin insanlığa hizmet veren bir araç olduğu bilincine sahip, araştırma ve geliştirmeyi hedef haline getiren, özgür düşünceye önem veren, bölgemizde lider, ülkemizdeki teknolojik gelişmelere önderlik edebilecek, kişilikli, ahlaki değerlere sahip girişimci bireyler yetiştirmektir. küreselleşen dünyada evrensel ve ulusal değerlere sahip, çağın değişimlerine uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

MİSYON : Bilgi toplumunun gerektirdiği kişisel özelliklere ve donanıma sahip, Doğaya ve çevreye duyarlı, bunu davranış biçimi olarak benimsemiş, Bir dünya vatandaşı olarak anadiline, Almanca´ya ve İngilizce´ye hakim, Kendini kontrol eden ve yönetebilen, sorumluluğunu bilen, Birlikte çalışma alışkanlığı gelişmiş, Güzel sanatları takdir eden, sanattan zevk alan, sanatı yaşamının bir parçası haline getiren ve estetik görüş sahibi, Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir Bir başka ifade ile Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş ve laik gençler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.

Develi Anadolu Lisesi
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1
Özellikler
Liseler3

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar