Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
Yayınlanan 27 Haziran 2017 / 241
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Yüksekokulumuz,1989’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içinde  Hemşirelik Önlisans düzeyinde eğitime başlamış, 1992 Yılında Sağlık bakanlığı tarafından acılan hemşirelikte Önlisans proğramıda  Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bünyesine alınmıştır. Başlangıçta iki proğram şeklinde yürütülen her iki hemşirelik önlisan programları 1996 yılında Yüksek Ööğretim Kurulu(YÖK) ve Sağlık Bakanlığı (SB) arasında ilgili protokoller imzalanarak Meslek Liseleri kapatılma ve SB bünyesinde açılan hemşirelik önlisans programlarının üniversiteye devri gerçekleşmiştir.1996-1997 öğretim yılında öğrenimlerine  Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu bünyesinde hemşirelikte önlisans  programı ile  SB’na bağlı hemşirelikte önlisans programları ikinci sınıf öğrencilerinden akademik ortalaması 3 ve üzerinde olan gruplardan lisansa tamamlama programı oluşturulmuştur. Önlisans programı öğrencilerinin 4 yıllık statüye tabi tutulmaları, ancak isteyenlerin 2 yıllık önlisans diploması alarak mezun olabilecekleri bildirildiğinden, bu öğrencilerimiz.  02  Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 öğretim yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli protokol gereği Eskişehir Sağlık Meslek Lisesi binasında  3. sınıftan itibaren lisans eğitimine başlamışlardır. 1997-1998 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alınmıştır.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu olarak 1999-2000eğitim öğretim yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği öğrenimin sürdürüldüğü Sağlık Bakanlığına ait bina boşaltılarak, tüm eğitim birimleri Meşelik Kampüsünde konumlandırılmıştır.

2000-2001 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda hemşirelik,sağlık memurluğu yanında Ebelik bölümü açılmış olan yüksekokulumuz,. 2009-2010 öğretim döneminde ise kendi binasına taşınmıştır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulunun binası üç katlı olup 11 derslik , 1 Mesleki Beceriler laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 toplantı salonu ve kantini bulunmaktadır.

Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 5634 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 7.maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan “Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programı’nın adı, bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir.” hükmüne göre Sağlık Yüksekokulları bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programlarının birleştirilmesi 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2007-2008 öğretim yılına yeni kayıt olacak öğrenciler için, iki programın hemşirelik adı altında  birleştirilmesi uygun görülmüştür. Halen kayıtlı olan ve öğrenimlerine devam eden Sağlık Memurluğu öğrencileri Sağlık Memuru ünvanlı olarak mezun olmuştur.

Mevcut programlar Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümleridir. Yüksekokulumuzda Hemşirelik bölümü 1996 yılında, Ebelik Bölümü 2000 yılında, Sağlık Kurumları Yöneticiliği de 2009 yılında öğrenime başlamıştır. Bugüne kadar verdiği mezun sayısı 948′ dir.

Kuruluş amaçları: Kaliteli öğrenci yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti verilmesine katkıda bulunmaktır. Yüksekokul’a  önlisan hemşirelikten lisans düzeyine geçerken emek harcayan okul müdürlerimiz sırasıyla;

Prof. Dr. Ergin AÇIKALIN (1992-1995)

Prof. Dr. Erol GÖKTÜRK (1995-1997)

Prof. Dr. A.Kadir KOÇAK (1997-2007)

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (2007-2010) 

Prof. Dr. Kubilay UZUNER (2010-2011)

ÇALIŞMA ALANLARI: Mezunlarımız, akademik kariyer yapabilme, tüm sağlık kuruluşlarında yönetim kademeleri de dahil olmak üzere her alanda görev alabilme olanağına sahiptir.  Ülkemizde her geçen gün bir yenisi eklenen özel hastaneler, teşhis ve tedavi merkezleri mezunlarımız için var olan iş olanaklarını daha da arttırmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölümü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar