Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 15 Haziran 2017 / 192
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 967503

VİZYON :

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ; Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Öğrenciye, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına.T.C. Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak. Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini ve kazanmasını sağlamak, Öğrenciyi toplum içersindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek.

MİSYON :

Kendini gerçekleştirme bilincine ve olumlu benlik algısına sahip, Kendine güvenen, Yaratıcı düşünebilen, Gelişime ve değişime açık, İleriye yönelik olumlu hedefleri olan, Kendini çağın gereklerine ve şartlarına adapte edebilen, Başkalarının yaşam haklarına saygılı, Ülkesini ve milletini seven mutlu bireyler yetiştirebilmek

Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 967503
Özellikler
Liseler3

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar