Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkez

Hacettepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi, Altındağ/Ankara, Türkiye
Yayınlanan 21 Haziran 2017 / 133
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git

Misyon 

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kurumların etik değerlerine uygun olarak yutma bozuklukları alanında araştırma yapma ve tedavi stratejileri geliştirmede öncü olmayı, Türkiye’nin bu alanda etkinlik ve üretkenliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve yutma bozuklukları konunda ulusal ve uluslar arası alanda söz sahibi olmayı, doğrudan ya da dolaylı olarak araştırma yapmak isteyen araştırıcılara kolaylık sağlamayı, yutma bozuklukları konusunda deneyimli teknik ekip ve üstün nitelikli bilim adamları yetiştirmeyi, farklı disiplinleri ekip yaklaşımı içinde çalışmak için bir araya getirmeyi, araştırma/geliştirme, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Bu uygulamalar ve araştırmalar ile ülkemizin yutma bozuklukları alanında gelişmiş ülkeler ile işbirliği içinde çalışmasını, ulusal ve uluslar arası alanda başvuru merkezi olmasını sağlayan, verilecek eğitim, geliştirilecek yeni tedavi stratejileri ile ülkemizin dünyadaki bilimsel çalışmalar düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan, hasta tedavisinde en güncel tedavi yöntemlerini en üst standartlarda sağlamayı hedeflemiş lider bir merkez olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkez
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar