İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı

Esentepe Mahallesi, Şişli Meslek Yüksek Okulu, Büyükdere Caddesi, Şişli/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 31 Mayıs 2017 / 194

Misyon:

Ülkemizin geleceği olan gençlere; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren, alanında çağın gerektirdiği bilgiye sahip, teknolojiye hakim ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayan elemanlar yetiştiren, saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Vizyon:

  • Ülkemizin ekonomi, endüstri, sağlık ve sosyal alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek,
  • Bahse konu alanlar başta olmak üzere diğer mesleki alanlardaki istihdam sorunlarını çözmek için konusunda uzman, liderlik vasıflarını haiz, iyi eğitimli elemanların yetişmesini sağlamaktır.
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar