KEMAL ATAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Yeşilkent Mahallesi, Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Caddesi, Avcılar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 12 Haziran 2017 / 248
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1

Vizyon :Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.

Misyon :Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Milli Eğitimin Temel Amaçlarına uygun ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda bireysel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmalarına yetkin ve yatkın bireyler olmalarını sağlayarak hayata ve yükseköğretime hazırlayan bir kurumuz.

KEMAL ATAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1
Özellikler
Liseler3

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar