Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Piri Reis Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 205

Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde;

bölümlerinde lisans eğitimi verilmektedir. Sekiz yarıyıl süren lisans programlarımızda, öğretim dili İngilizcedir.

Eğitimine fiilen 2010-2011 eğitim-öğretim yılında sadece Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde 33 öğrenciyle başlayan Pîrî Reis Üniversitesi (PRÜ) Mühendislik Fakültesi bugün;

 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (210 öğrenci)
 Makine Mühendisliği Bölümü (30 öğrenci) ve
 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (21 öğrenci)

olmak üzere üç bölümde toplam 261 öğrencisiyle öğretimini sürdürmektedir.

Mühendislik Fakültesinin temel amacı; öğrencileri 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamında uluslararası düzeyde çalışabilecek meslek ve iletişim becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, takım çalışması yapabilen, mesleğinin etik kurallarına bağlı, insani değerlere ve topluma duyarlı, yurttaşlık bilincine sahip, donanımlı, sadece yurt içinde değil yurt dışında da tercih edilen mühendisler yetiştirmektir.

Bu anlayışla Pîrî Reis Üniversitesi mühendislik öğretimi programları , öğrenci odaklı ve proje temelli olarak geliştirilmiştir. Endüstri-Üniversite işbirliği kapsamında bu özgün uygulama “tüm endüstri dersanelerimizdir” mottosu ile ifade edilebilir.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı staj olanakları ile, Erasmus öğrenci değişim imkanları da etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Bu güne kadar Erasmus programı çerçevesinde bazı Avrupa yükseköğretim kurumu ile öğrenci ve personel değişimini kapsayan ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu okullar şunlardır.

 Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens/Yunanistan
 Università degli Studi di Genova/İtalya
 Università degli Studi di Trieste/İtalya
 West Pomeranian University of Technology, Szczecin/ Polonya
 Bremen University of Applied Sciences, Bremen/Almanya
 University of Strathclyde,Glasgow/İngiltere
 Universitat Politecnica De Catalunya (BarcelonaTech), Barselona/İspanya

Endüstriyle “Ortak Eğitim” olarak adlandırılan bu uygulama ile endüstriyel kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, mühendislik faaliyetlerine iş gücü desteği sağlayacak şekilde Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin, 3. Sınıf dersleri tamamlamalarından sonra 4. Sınıfın her iki yarıyılında öğleden sonraları eğitimlerini tersane, dizayn ofisi, fabrika ve mühendislik firması gibi kamu ve/veya özel sektör işyerlerinde mesleki uygulama imkanı bulmalarını sağlayarak sektörün beklentileri doğrultusunda yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Teknopark İstanbul’da ve yakın çevrede sektörden sekiz firma ve tersane ile “Ortak Eğitim” protokolleri imzalanmıştır. Ayrıca bu uygulamayı destekleyici olarak İstanbul Teknopark’ta PRÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nde teknoloji geliştirme projelerinin yanısıra sadece lisans düzeyinde değil araştırma ve geliştirmeye yönelik proje odaklı yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi planlanmıştır.

PRÜ Mühendislik Fakültesinde uygulanan öğrenci odaklı ve proje temelli mühendislik eğitimi; yetkin ve nitelikli mühendislik ve temel bilim laboratuvarları ve endüstride güncel olarak kullanılan mühendislik yazılımlarının kullanıldığı bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları ile Öğrenci Dizayn Ofisi ile desteklenmektedir.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve dünyanın önde gelen prestijli bir uluslararası meslek kuruluşu olan Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)’ye ve yine önemli bir uluslararası meslek kuruluşu olan Londra merkezli Royal Institute of Naval Architects – (RINA)’ya öğrenci olarak Türkiye’den sadece Pîrî Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri üyedir.

Pîrî Reis Üniversitesi’nde mühendislik eğitiminin; aralarında kurucu Rektör Prof. Dr. Osman Kamil Sağ ve Mühendislik Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Sander Çalışal’ın da bulunduğu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış çok değerli, güçlü, seçkin ve yetkin bir akademik kadro ile gerçekleştirilmektedir. Bu akademik kadro ve modern altyapısıyla, ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılında veren PRÜ Mühendislik Fakültesi kaliteli ve çağdaş eğitimini; öğrenci odaklı, öğrenciye seçim hakkı tanıyan eğitim metoduyla, yaratıcılığa açık, sorumluluk yükleneni destekleyen bir yaklaşım ve doğal yaşama, çevreye, insanî değerlere ve topluma duyarlı, etik değerlere saygılı bir anlayışla, teknik ve bilimsel öğelerle donatılmış, fikri hür, vicdanı hür, irfânı hür ve her ortamda tercih edilen mühendisler yetiştirmek için çabalarını her geçen gün artan heyecanla sürdürecektir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar