Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Sabancı Üniversitesi, Orta Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 104
Kategori : Üniversite
Konum : Orta Mahallesi
Website : Websiteye Git
  • Sabancı Üniversitesi bünyesinde yapılan toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanlarındaki tüm çalışma, proje ve faaliyetleri bir çatı altında toplayarak bu çalışmaları görünür kılmak, birbirleriyle etkileşmelerini sağlayıp etki ve yaygınlıklarını artırmak; akademik çalışmalar başlatmak ve desteklemek; bu yolla Sabancı Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda söz sahibi olmasına katkıda bulunmak;
  • Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak; bu alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapmak; bu alanda çalışma yapan tüm öğretim üyeleriyle işbirliği içinde ders geliştirme, yan dal ya da yüksek lisans programı hazırlayıp önerme gibi inisiyatifler oluşturmak; bu yolla üniversitenin genel eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesine ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında işbirliği ve iletişimi artırmak; deneyim paylaşımını sağlamak; kendilerine, hayatlarına, çevrelerine ilişkin bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak;
  • Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmak; kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak; üniversite kampusu içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek; böylece aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nin 2007-2011 stratejik hedefleri içinde yer alan “toplumla etkileşim” hedefine hizmet etmek;
  • Hem Sabancı Üniversitesi bünyesinde, hem de diğer üniversiteler, üniversitelerin kadın merkezleri, kadın konusunda çalışma yapan çeşitli kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası düzeyde ortak girişimler ve çalışmalar yaparak, toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmak ve kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için çeşitli seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sertifikalı eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek, eğitim materyali hazırlayıp yayınlamak; Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına yönelik bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak; yurtiçinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili çalışmaları izleyerek, bu çalışmaları duyurmak ve ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında network (iletişim ve işbirliği) ağları kurmak ve geliştirmek.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kategori : Üniversite
Konum : Orta Mahallesi
Website : Websiteye Git
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar