Açılış Saatleri
  • Pazartesi :Kapalı
  • Salı :Kapalı
  • Çarşamba :Kapalı
  • Perşembe :Kapalı
  • Cuma :Kapalı
  • Cumartesi :Kapalı
  • Sunday :Kapalı

Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemizin 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı kuruluş kanunu ile açılan Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün,  2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçirilmesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Resim, Grafik, Tiyatro, Geleneksel Türk El sanatları ve Arkeoseramik anasanat dallarının Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine aktarılması konusundaki Üniversitemiz Rektörlüğü’nün teklifi, Üniversitemiz Senatosunun 14.04.2005 ve 199/3 sayılı kararı ile kabul edilerek Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün 22/04/2005 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.72.244/463-4746 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmiştir. Karar, 03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Arkeoseramik, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Resim, Sahne Sanatları ile Sanat ve Tasarım Anasanat dallarında yüksek lisans; Sanat ve Tasarım Anasanat dalında ise sanatta yeterlik eğitimi verilmektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde bulunan lisansüstü programlar, ülke çapında Güzel Sanatlara ilişkin akademik yapılanmada ve disiplinlerarası eğitim modeli ile alanında öncü olmayı amaçlamaktadır.
Teknolojinin sürekli gelişim/değişim gösterdiği günümüz toplumlarında bir disiplin olarak sanat’ın konumunun yeniden belirlenebilirliği gereksinimi ile akademik platformda geleceğe yönelik sürekli güncellenen, bilgi birikimine sahip nitelikli insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, modern dünyanın getirileri doğrultusunda farklı bilim, sanat ve kültür politikaları ortaya koyarak çizgisini yüksek tutma eğiliminde olan Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı altı program ile lisansüstü eğitimi verilmektedir. Enstitü, almış oldukları lisans eğitimiyle yetinmeyen, sahip oldukları bilgi birikimini daha da ileriye götürme anlayışındaki öğrencilere, seçimlik bir çözüm sunmaktadır. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ndeki programlar, nitelikli bir akademik yapılanma ve araştırma ile ülkemizin sanat politikasına katkı sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde toplam 237 öğrenci ile eğitime devam etmektedir.

Enstitümüz faaliyete geçtiği günden itibaren yükseklisans programlarında toplam 109, sanatta yeterlik programında 19 mezun vermiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemizin 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı kuruluş kanunu ile açılan Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün,  2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçirilmesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Resim, Grafik, Tiyatro, Geleneksel Türk El sanatları ve Arkeoseramik anasanat dallarının Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine aktarılması konusundaki Üniversitemiz Rektörlüğü’nün teklifi, Üniversitemiz Senatosunun 14.04.2005 ve 199/3 sayılı kararı ile kabul edilerek Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün 22/04/2005 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.72.244/463-4746 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmiştir. Karar, 03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Arkeoseramik, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Resim, Sahne Sanatları ile Sanat ve Tasarım Anasanat dallarında yüksek lisans; Sanat ve Tasarım Anasanat dalında ise sanatta yeterlik eğitimi verilmektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde bulunan lisansüstü programlar, ülke çapında Güzel Sanatlara ilişkin akademik yapılanmada ve disiplinlerarası eğitim modeli ile alanında öncü olmayı amaçlamaktadır.
Teknolojinin sürekli gelişim/değişim gösterdiği günümüz toplumlarında bir disiplin olarak sanat’ın konumunun yeniden belirlenebilirliği gereksinimi ile akademik platformda geleceğe yönelik sürekli güncellenen, bilgi birikimine sahip nitelikli insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, modern dünyanın getirileri doğrultusunda farklı bilim, sanat ve kültür politikaları ortaya koyarak çizgisini yüksek tutma eğiliminde olan Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı altı program ile lisansüstü eğitimi verilmektedir. Enstitü, almış oldukları lisans eğitimiyle yetinmeyen, sahip oldukları bilgi birikimini daha da ileriye götürme anlayışındaki öğrencilere, seçimlik bir çözüm sunmaktadır. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ndeki programlar, nitelikli bir akademik yapılanma ve araştırma ile ülkemizin sanat politikasına katkı sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde toplam 237 öğrenci ile eğitime devam etmektedir.

Enstitümüz faaliyete geçtiği günden itibaren yükseklisans programlarında toplam 109, sanatta yeterlik programında 19 mezun vermiştir.

Özellikler
Yorum
Henüz yorum bulunmamaktadır, ilk yorumu yapmak ister misiniz?
İnceleme bırak
Hizmet: Fiyat: Kalite: Diğerleri:

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar