Uludağ Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye
Yayınlanan 8 Haziran 2017 / 131
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git

Bölüm hakkında

Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü; lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirir.

Vizyonumuz

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra; eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, çağdaş yeni öğretim modellerinin gelişmesine ve üretilmesine öncülük eden; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

 • Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoş görülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmeyi;
 • Bilgisayar ve öğretim teknolojilerini eğitimde yaygın ve yoğun olarak kullanmayı;
 • Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, özgün bilimsel araştırmalar yapmayı;
 • Toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi;
 • Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi görev edinmiştir.

Bölümün geleceği

İlk defa 1998 yılında ülkemizin önde gelen üniversitelerinin eğitim fakültesi bünyesinde kurulan bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünün kuruluş amacı ilk ve orta dereceli okullara bilgisayar öğretimi yetiştirmektir. Zaman içerisinde günümüz ihtiyaçları doğrultusunda müfredatlarda okutulan diğer derslere öğretim teknolojileri konusunda destek personeli yetiştirmek de amaçlarının içerisine girmiştir.

Bölümden mezun olan adaylar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Mezun olan öğretmen adayları üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde akademisyen, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler.

Bu programı tamamlayan öğrenciler;

 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerine ait kavramları, terimleri açıklar.
 2. Eğitimde bilgi sistemleri alanına yönelik kavramları tanır ve açıklar.
 3. Bilgisayarı eğitim alanında destekleyici bir araç olarak kullanır.
 4. Program geliştirmedeki mantıksal süreçleri bilir.
 5. Program tasarımında akış şeması kullanımının önemini bilir.
 6. Eğitim materyallerini tanır ve eğitim öğretim sürecinde etkin olarak kullanır.
 7. Nesne tabanlı ve görsel programlamaya ilişkin kavramları bilir ve herhangi bir görsel programlama diliyle bir eğitim yazılımı geliştirebilir.
 8. Grafik tabanlı programlar yardımıyla resim işleme tekniklerini bilir ve kullanır.
 9. Eğitim ortamında yaygın olarak kullanılan işletim sistemleriyle ilgili kavramları bilir.
 10. Eğitim ortamında yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerini birbirleriyle karşılaştırır.
 11. Eğitim ortamında yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerini kurmayı ve yönetmeyi bilir.
 12. Eğitim ortamı için uygun eğitim yazılımını seçebilir.
 13. Eğitim yazılımlarını birbirleriyle karşılaştırabilir.
 14. Eğitim yazılımı geliştirme basamaklarına göre yazılım hazırlayabilir.
 15. Çağdaş öğretim metotları ve teknolojilerini bilir.
 16. Uzaktan eğitimde kullanılan teknolojileri bilir ve kullanır.
 17. Bir öğretmenin planı uygularken dikkat etmesi gerekenleri söyler ve yazar.
 18. Öğretimde planlı çalışma alışkanlığı edinir.
 19. Alanında sık kullanılan öğretim yöntemlerini açıklar ve örnek verir.
 20. Alanında sık kullanılan öğretim yöntemlerinden bir ders işler.
 21. Alanı ile ilgili amacına uygun ölçme aracı geliştirir.
 22. Alanı ile ilgili amacına, konusuna, öğrenciye uygun materyal hazırlar.
 23. İnternet teknolojilerini bilir ve kullanır.

 

Sunulan programlar

Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler verilmektedir. Akademik kadromuz geliştikçe yakın zamanda doktora ve ikinci öğretim seviyesinde de program sunmayı umut ediyoruz.

Uludağ Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar