Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Açılış Saatleri
  • Pazartesi :Kapalı
  • Salı :Kapalı
  • Çarşamba :Kapalı
  • Perşembe :Kapalı
  • Cuma :Kapalı
  • Cumartesi :Kapalı
  • Sunday :Kapalı

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü, ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölümümüzde 8 öğretim elemanı ile 4 araştırma görevlisi bulunmakta ve 406 öğrenciye lisans düzeyinde dersler verilmektedir.
 

İlke ve Değerlerimiz
1.Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal bir kimlik taşıyan, evrensel değerleri özümsemiş, sorumluluk duygusu gelişmiş, eleştirel düşünceye açık, yapıcı ve yaratıcı anlayışa sahip bireyler yetiştirmek,

2.Alanındaki eğitim öğretim çalışmalarında ve öğretmenlik mesleği ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak,

3.Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki çağdaş bilgi ve anlayışların edinilmesine zemin hazırlamayı, programlar sunmayı, araştırma yapmayı ve bunların sonuçlarını eğitim kurumlarında çalışanları ve eğitim görenleri aydınlatmak için kullanmayı amaç edinen Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Türkçe Öğretmenliği Programının Temel amacı
Anadilini seven ve ona özen gösteren, anadilin eğitim malzemesi olarak kullanılmasında geçerli olabilecek yeni yöntemler geliştiren, Türkçenin konuşulduğu her çevrede duyarlı bir dil ortamı ve bilinci oluşturan, milli kültürün koruyucusu ve aktarıcısı olan, edebiyat eserlerini doğru yorumlayan bireyler yetiştirmektir.

Görevimiz
Başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak; Atatürk ilke ve inkılaplarının ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak; bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.  

Ufkumuz
Öğretmen yetiştirirken çağdaş bir görüntü çizen, sürekli gelişip yenilenen, toplumun değişik kesimleri ile işbirliği içinde olan, özellikle mezunlarının görev yapacağı öğretim kurumları tarafından aranan ve beğenilen bir bölüm olmak.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları
*MEB ‘e bağlı okullar
*Özel ilköğretim okulları
*Özel dershaneler
*Çeşitli basın yayın kuruluşları

Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
Website : Websiteye Git
Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü, ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölümümüzde 8 öğretim elemanı ile 4 araştırma görevlisi bulunmakta ve 406 öğrenciye lisans düzeyinde dersler verilmektedir.
 

İlke ve Değerlerimiz
1.Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal bir kimlik taşıyan, evrensel değerleri özümsemiş, sorumluluk duygusu gelişmiş, eleştirel düşünceye açık, yapıcı ve yaratıcı anlayışa sahip bireyler yetiştirmek,

2.Alanındaki eğitim öğretim çalışmalarında ve öğretmenlik mesleği ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak,

3.Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki çağdaş bilgi ve anlayışların edinilmesine zemin hazırlamayı, programlar sunmayı, araştırma yapmayı ve bunların sonuçlarını eğitim kurumlarında çalışanları ve eğitim görenleri aydınlatmak için kullanmayı amaç edinen Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Türkçe Öğretmenliği Programının Temel amacı
Anadilini seven ve ona özen gösteren, anadilin eğitim malzemesi olarak kullanılmasında geçerli olabilecek yeni yöntemler geliştiren, Türkçenin konuşulduğu her çevrede duyarlı bir dil ortamı ve bilinci oluşturan, milli kültürün koruyucusu ve aktarıcısı olan, edebiyat eserlerini doğru yorumlayan bireyler yetiştirmektir.

Görevimiz
Başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak; Atatürk ilke ve inkılaplarının ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak; bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.  

Ufkumuz
Öğretmen yetiştirirken çağdaş bir görüntü çizen, sürekli gelişip yenilenen, toplumun değişik kesimleri ile işbirliği içinde olan, özellikle mezunlarının görev yapacağı öğretim kurumları tarafından aranan ve beğenilen bir bölüm olmak.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları
*MEB ‘e bağlı okullar
*Özel ilköğretim okulları
*Özel dershaneler
*Çeşitli basın yayın kuruluşları

Özellikler
Yorum
Henüz yorum bulunmamaktadır, ilk yorumu yapmak ister misiniz?
İnceleme bırak
Hizmet: Fiyat: Kalite: Diğerleri:

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar