Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimar Sinan Mahallesi, Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 331

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, fen bilimlerinin bu iki önemli alanında, çağdaş eğitiminin gerekleri doğrultusunda, dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip üniversite mezunları yetiştirmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimiz hayata atıldıklarında bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecekleri seçkin bir eğitim alacaklardır. Nitelikli eğitim kadromuzun yetiştirdiği Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olanlar ülkemizin bilimsel zeminine ve nitelikli iş gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, sıradan değil, bilgi, beceri ve duruşuyla fark yaratabilen, analitik düşünen, sorgulayan, bilimsel çalışma ve keşiflere yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sistemimiz bilimsel bilgi üretme becerisine sahip, bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürmenin önemini kavramış ve Türkiye’nin bilimsel saygınlığına güç katacak geleceğin nitelikli bilim insanlarının ortaya çıkmasını ve akademik hayata katılmasını da sağlayacaktır.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Dekan

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar