Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı Rumelifeneri Mahallesi, Koç Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 109

Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı

Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda çocukluk dönemindeki sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim üzerine araştırmalar yürütüyoruz. Araştırmalarımızda bu gelişim alanlarına etki eden içsel ve çevresel unsurları, özellikle ailenin ve ebeveynlerin etki yollarını, sosyokültürel bağlamı temel alarak bütünsel bir yaklaşımla inceliyoruz. Gelişim süreçlerini ve etki mekanizmalarını ortaya çıkarmak amacıyla projelerimizde tipik ve atipik gelişim bağlamlarındaki çeşitli örneklemlerle (yetiştirme yurtları, göçmen gruplar, otizmli çocuklar gibi) çalışıyoruz.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar