Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) Rumelifeneri Mahallesi, Koç Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 21 Mayıs 2017 / 129
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

hakkında

Uluslararası Programlar Ofisi (OIP), 2010 yılında Koç Üniversitesi’nin uluslararasılaştırma çabalarını desteklemek için bir merkez olarak kurulmuştur. Koç Üniversitesi’nin uluslararasılaştırma çabaları lehine OIP, prestijli küresel ortaklara ve kaliteli öğrencilere ulaşma, uluslararası akademik ve araştırma girişimlerini kolaylaştırma ve Koç Üniversitesi’nin küresel varlığını ve prestijini yükseltme için birincil kaynak olarak hizmet etmektedir. OIP, fikri ve kültürlerarası gelişimi yeni bilgiler, yeni perspektifler, etkileyici bir fark yaratma ve kendini yansıtma yoluyla teşvik eden çeşitli küresel öğrenme fırsatları yaratmaktadır.

OIP, Uluslararası Ortaklık Geliştirme, Değişim Programları, Yaz ve Özel Programlar, Uluslararası Hizmet Öğrenme programları, Küresel Nişan Sertifikası programı, Yenilikçi Uluslararası Öğrenme Deneyimleri ve Uluslararası Topluluk programları alanlarında Üniversiteye hizmet vermektedir. Bu çabalar, uluslararasılaşmış hizmetlerin ve fırsatların geliştirilmesi, küresel katılım ve araştırma için keskin fırsatlar sağlar.

 

Vizyon

Bağımlı bir dünyada, OIP, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personelin, diğer ulusların insanları, fikirleri ve gelenekleri ile kişisel ve entelektüel olarak aşina olma fırsatı bulmasının önemli olduğuna inanmaktadır. Bu tür bir etkileşim sadece evrensel bir bakış açısı ve entelektüel gelişmeyi desteklemekle kalmaz aynı zamanda üniversitenin ve ülkenin kültürel ve ekonomik refahını artırır.

 

Misyon

OIP, bilgiyi, yeniliği ve araştırmayı küresel bir perspektiften kucaklayacak şekilde entegre ederek öğrenme deneyimlerini sunarak KU’nun paydaşlarıyla birlikte uluslararasılaşmasını kolaylaştırmak için varolmaktadır.

OIP, Koç Üniversitesi’nin uluslararası eğitim için önde gelen araştırma üniversitesi olma vizyonunu taahhüt eder. OIP, yenilikçi, işbirlikçi ve meslektaşları, ortakları ve öğrenci kitlesi tarafından erişilebilir çok kültürlü bir kampüs ve uluslararası eğitim deneyimlerine katkıda bulunur.

 

Temel değerler

  • Eleştirel düşünceyi ve sorumlu küresel vatandaşlığı desteklemenin en önemli katkılarından biri olmak
  • Öğrencileri, zaten bildiklerinin güvenliğini aşmaya teşvik etmek
  • Uluslararası öğrencilerin ve akademisyenlerin Üniversitenin öğrenme ortamına getirdiği şeylerin temsilciliği
  • Eğitimin her biçiminde desteklenmesi; Büyüme deneyimleri; Öğrenciler öğrenen öğrenciler; kişisel Gelişim; transformasyon
  • Kültürlerarası farkındalık ve iletişim, farklılık ve diğer insanlara ve kültüre saygıyı değerlendirebilme

 

Stratejik Uluslararasılaşma Planı

Kurulduğu günden bu yana Koç Üniversitesi, üniversitenin uluslararasılaşmasına önem veriyor. Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan eğitim, araştırma, öğrenci yaşamı ve personel imkanları konularında uluslararasılaşmayı entegre etmek, her zaman uluslararasılaşma çabalarının önemli bir bileşenini oluşturmuştur.

Uluslararasılaşmaya yönelik çabalar, üniversitenin ilgili tüm akademik ve idari birimleriyle koordineli olarak Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) tarafından yönetilmektedir. OIP ayrıca uluslararası ortaklıklar geliştirmek, Koç Üniversitesi’nin uluslararası varlığını güçlendirmek ve hizmetlerin uluslararasılaşmasını arttırmak için çalışmaktadır.

Kurumun bir sonraki döneminde büyük beklentimiz var. 2018 yılında 25. yıldönümüne ulaşmak için yola devam ediyoruz, planladığımız öğrenci kaydı ve fakülte işe alma kapasitesine ulaşacağız ve hem evde hem de öğretim, araştırma ve halk katılımı alanındaki faaliyetlerimizin sayısını ve etkisini artırmak için bir yol var. Ve yurtdışında.

Akademik ve idari birimler ile diğer paydaşlar (öğrenciler, mezunlar, bağışçılar, hükümet) arasındaki tüm çabaları koordine etmek için açık, paylaşılmış ve esnek bir stratejik belgeye sahip olmak, 2017 yılında başlatılan Stratejik Uluslararasılaştırma Planının temel amacını oluşturmaktadır. Bu koordine edilmiş çaba, Beş stratejik girişimin ardından;

1. Uluslararası tecrübeli öğrenciler : lisans öğrencilerinin mezun olduklarında anlamlı bir uluslararası tecrübeye sahip olmasına izin veren tüm faaliyetleri desteklemek ve artırmak.

2. Kampüs hayatına entegre uluslararası öğrenciler : Uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencileri kampüste ve mezuniyet sonrasında destekleyen hizmet ve programları iyileştirir.

3. Uluslararası düzeyde çeşitlilik ve yetenekli bir öğrenci topluluğu: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yüksek nitelikli uluslararası öğrenci çekme.

4. Uluslararası kaynaklardan finanse edilen yüksek etkili araştırma : bireysel öğretim üyeleri ve araştırma gruplarına veya yurtdışındaki önde gelen gruplarla konsorsiyumlara verilen rekabetçi hibelerin sayısının ve kapsamının artırılması ve üniversitemizin araştırmasının uluslararası düzeyde görünür olması

5. Uluslararasılaşmayı daha iyi raporlama, izleme ve yönetme : performansı ölçmek için veri toplama ve göstergelerimizi geliştirin.

Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi (OIP)
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar