Koç Üniversitesi Yüzey Plazmon Rezonansı ve Sonokimya Laboratuvarı Rumelifeneri Mahallesi, Koç Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 21 Mayıs 2017 / 99

Yüzey Plazmon Rezonansı ve Sonokimya Laboratuvarı

Yüzey plazmon rezonansı tekniği ile yüzeyde olan yapışma, ayrılma gibi fiziksel etkileşimler ve kimyasal reaksiyonlar takip edilmektedir. Örneğin implantların vücuda konulmasıyla öncelikle proteinlerin metal yüzeye yapışması gerekmektedir. Daha sonra bu proteinlere hücrelerin yapışması ve yayılmasıyla implantın vücuda kabulü gerçekleşir. Bu tür etkileşimler laboratuarımızdaki araştırma konularından birisidir.

Sonokimya araştırma alanı yüksek şiddette sesüstü dalgaların çözeltilerde yarattıkları kimyasal ve fiziksel değişikliklerle ilgilenir. Sesüstü dalgaların uygulanmasıyla çok küçük alanlarda sıcaklık binlerce dereceye basınç yüzlerce atmosfer basınca çıkabilmektedir. Bu koşullarda yürütülen kimyasal reaksiyonlarda elde edilen ürünler geleneksel yöntemlerle elde edilenlerden daha farklı olmaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar