Nişantaşı Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Nişantaşı Üniversite, Yenidoğan Mahallesi, Bayrampaşa/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 151

Bu bölümlerden Türkçe olanları eğitime 2013/14 eğitim-öğretim yılında, İngilizce olanları ise 2015/16 eğitim öğretim yılında başlamışlardır. İlk mezunlarımızı 2017 yılı içerisinde vereceğiz. Bölümlerimizde henüz lisansüstü programlar bulunmamaktadır. Fen Bilimleri bünyesinde açılacak olan Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile birlikte lisansüstü  eğitime de 2017 yılı itibarı ile başlanacaktır.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin görevi, öğrencilerine temel, çağdaş ve bilimsel bilgiyi vermek yanında, onların yaratıcı yönlerini öne çıkararak mesleki gelişime açık bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır; teknolojik gelişmeleri izleyerek çağdaş toplumun hızla gelişen gereksinimlerine çözüm sunabilecek bireyler olmalarına öncülük etmektir.

Çağımızda salt teknik donanıma sahip olmak artık yeterli değildir.  Hangi meslek disiplininden olunursa olunsun, kültürel birikim, estetik anlayış, sanatla ve sosyal çevreyle ilgilenme birey olmanın ve topluma yararlı ürünler sunabilmenin olmazsa olmazları haline gelmiştir. Bu bağlamda, farklı dillere hakim olabilme, kendini ifade edebilme, gelişmeleri izleyebilme ve Uluslararası ortamlarda iletişim kurabilme açısından son derece önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda müfredat programlarımızda İngilizce eğitime ağırlık vermiştir. Buna ilaveten, öğrencilerimizin son sınıfta bir dönem endüstriye gönderilmesi suretiyle, fakültede alınan teorik mühendislik bilgilerinin Pratik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Fakültemiz Bölümlerinin eğitim programlarında yer alan teknik olmayan seçmeli dersler ve öğrencilerin Üniversite içi veya dışı etkinliklere aktif olarak katılmaları yoluyla teknik bilgi ve becerilerini tamamlayan insan odaklı, çevre ve enerji duyarlı tasarımlar ve üretimler gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi sizlerin Dünya’ya açılan penceresidir.

Sevgi ve Saygılarımla.

 

                                Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar