Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, Ufuk Üniversitesi, Gölbaşı/Ankara, Türkiye
Yayınlanan 23 Haziran 2017 / 226

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2004 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2008 yılında veren bölümde halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle, derslerin % 30’u İngilizce olarak yürütülmektedir. Akademik kadrosunda psikolojinin farklı temel alanlarınduzman olan 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, psikolojinin farklı uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda ve projelerde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev almaktadır.

Farkımız/Neden Biz?

* Uzman öğretim kadrosu ile psikolojin hem teorik hem de uygulamalı alanlarında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, öğrencilerin lisans programında edindiği bilgi ve becerileri iş yaşamına uygulayabilmeleri amacıyla ortalaması belirli bir puanın üzerinde olan öğrencilere staj imkanı sağlamakta, bununla beraber kendisi staj ayarlayan öğrencilerin stajını da bölüm onayından geçirmekte ve desteklemektedir.

Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersi kapsamında öğrencilere denetim altında görüşme yapma imkanı sunulmaktadır. Aynı zamanda verilen Psikolojik Testler dersi bünyesinde ise, öğrencilerin iki dönem boyunca çeşitli psikolojik testlerin uygulama ve puanlaması hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Böylece mezuniyet sonrası iş olanakları açısından donanımlı hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

* Bölümümüz bünyesinde bulunan Psikoloji Laboratuvarı hem uygulamalı dersler hem de yürütülen proje ve bilimsel çalışmalarda öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.

* Normal ve anormal davranış ve çeşitli ruhsal bozukluklar ve tedavileri ile ilgili bilgilerin verildiği Psikopatoloji ve Psikoterapi Teknikleri gibi derslerde dersi veren öğretim üyeleri teorik bilgi yanı sıra kendi uygulama deneyimlerini de öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin uygulama süreçleri hakkında da bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

* Akademik eğilimi olan, istekli ve başarılı öğrencilerimizeseçmeli dersler aracılığıyla bölümde yürütülen bilimsel çalışmalarda ve projelerde yer alma fırsatı tanınmaktadır. Öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışmaları kongre ve sempozyumlarda sunabilmektedirler. Aynı zamanda bölümümüz düzenlendiği seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklerle, öğrencilerin alanlarında tecrübeli kişilerden bilgi almasını kolaylaştırmaktadır.

İstihdam Olanakları

Araştırma, reklam, halkla ilişkiler şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, çocuk ve aile mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri, huzurevleri, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilere hizmet veren kuruluşlar, sağlık ocakları, spor kulüpleri, psikoteknik laboratuarları, öğretim üyeliği psikologların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu 4 yıllık programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda klinik psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, trafik ve ulaşım psikolojisi gibi psikolojinin alt alanlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Üniversitemiz bünyesinde ise, tezli ve tezsiz olmak üzere Gelişimsel-Sosyal Psikoloji yüksek lisans programı bulunmaktadır.

 

Mezunlarımız

Oğuz Karataş (2010 yılı mezunu)
New York University, Deneysel Psikoloji-Yüksek Lisans derecesi; Bilkent Üniversitesi-Nörobilim Doktora öğrencisi

Psikoloji bölümü 2010 yılı mezunuyum. Bölümümüzde yer alan bilgili, ilham verici ve destekleyici öğretim kadrosu ve almış olduğum kaliteli eğitim bana Psikolojinin birçok alt alanıyla ilgili bilgi birikimi ve analitik düşünme yetisi kattı.

 

Taylan Şafak Ergün (2010 yılı mezunu)
New York University, Deneysel Psikoloji-Yüksek Lisans derecesi; New York University-Deneysel Psikoloji Doktora öğrencisi

Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2010 yılı mezunuyum. Okulda aldığım eğitim, psikoloji biliminin farklı alt alanlarına dair donanım sahibi olmamı sağladı, bilimsel bakış açısını kazandırdı ve eleştirel düşünceyi geliştirmeme katkıda bulundu. İş dünyasında ve akademik alanda başarılı olmamı sağlayan bu eğitim aynı zamanda psikolog unvanının gerektirdiği etik sorumlulukları bana kazandırdı.

 

Hilal İnanır (2013 yılı mezunu)
Ufuk Üniversitesi, Gelişimsel Sosyal Psikoloji-Yüksek Lisans derecesi

2008 yılında heyecanla girdiğim Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümünü 2013 yılında bitirdim. Aynı yıl hem Ufuk Üniversitesinde yüksek lisansıma hem de hocalarımın bana kattığı bilgi ve beceriler ile Ufuk Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladım.  Hem eğitim öğretim yaşamım süresince hem de çalışırken hocalarımın bana verdikleri bilgiler ve destekleri için her birine çok teşekkür ediyorum. 

 

Merve Deniz (2013 yılı mezunu)
Gazi Üniversitesi, Odyoloji Ses ve Konuşma Bozuklukları-Yüksek Lisans derecesi

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2013 yılında ikincilikle mezun oldum. Şu anda Başkent Üniversitesi Odyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Eğitim hayatım boyunca hocalarımın temel psikoloji bilgilerinin yanı sıra öğrenme merakımızı arttıracak yönlendirmeleri ve farklı alanlarda araştırma yapmamıza yönelik tanıdıkları imkânlar, bilimsel bir bakış açısı oluşturmamda ve kariyerimi şekillendirmemde yol gösterici oldu. Bizlere 4 yıl boyunca sadece bilgiyi sunmayıp gerek ders içi gerek ders dışı emekleri ile doğru bilgiye ulaşmayı, bilimsel yöntemlerle araştırmayı ve sunmayı öğreterek çok iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Ayrıca hocalarımın akademik işbirliklerini ve etik ilkelere olan bağlılıklarını gözlemlemek, kendi akademik duruşumu oluşturmamda bana çok yardımcı oldu.

 

Furkan Duman (2015 yılı mezunu)
Uludağ Üniversitesi-Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2015 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldum. Mezuniyetimden üç ay sonra Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Psikoloji lisansüstü eğitimime başladım. Ayrıca şu an Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Lisans yaşamım boyunca hocalarım beni teorik açıdan yetiştirmekle kalmayıp, tecrübelerini paylaşarak çizeceğim yönü belirlememde yardımcı oldular ve kendimi keşfetmemi sağladılar. Bana göre Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün en büyük farkı, özellikle mezuniyetim sonrası yaşantımda faydalı olan stajımı yapma imkanını sağlaması ve Gözlem ve Görüşme Teknikleri ile Psikolojik Testler derslerinde teorik bilginin yanı sıra pratiğe de önem vermesidir. Öğrenci olarak adım attığım Ufuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olmaktan mutluluk duyuyorum.

 

Yetkin Caner Yılmaz (2015 yılı mezunu)

2015 yılında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Üniversitemizin en büyük farkının bölüm hocalarıyla ve asistanlarıyla kurduğum ilişkilerin samimiyeti, göstermiş oldukları ilgi, merak ettiğim konular ve kariyerimle ilgili içtenlikle cevapları ve yardımları olduğunu söyleyebilirim. Bölüm derslerimizin teorik bilgi yanında alanda uygulayabileceğimiz pratik bilgileri içermesi, psikopatoloji, psikolojik testler ve gözlem görüşme gibi derslerin staj dönemimde bana çok faydası olduğunu gördüm. Ayrıca okuldaki TÜBİTAK destekli projede yer alarak derslerde gördüğüm teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığını gördüm. 

 

Esra Çimen Değirmenci (2011 yılı mezunu)

2011 yılında mezun oldum. 4 yıldır İzmir Aliağa Belediyesine bağlı rehabilitasyon merkezinde görev yapmaktayım. Burada Aile görüşmeleri,hastalara ve yakınlarına dair sosyal çalışmalar yapmaktayım. Aynı zamanda TPD travma biriminde aktif üyeyim. Aldığım grup terapisi eğitimi, görüşme tekniklerinin çalıştığım alanda oldukça faydasını görmekteyim. WISC-R, MMPI test eğitimlerini almanın bulunduğum pozisyonda desteğini görmekteyim. Mesleki görevlerimi bilme ve görev tanımlarımı belirlemede aldığım etik eğitimlerinin faydasını fazlasıyla görüyorum. Her anlamda farkını, desteğini ve emeğini gösteren hocalarıma tekrar teşekkürler, saygılar.

 

Program Yöneticisi

Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu

Ufuk Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar