MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Huzur Mahallesi, MEF Üniversitesi, Maslak Ayazağa Caddesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 183

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Lisans Programının Amaçları

MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programının amacı, özellikle üretim ve operasyon planlama ve tasarım, kantitatif analiz, simülasyon ve optimizasyon, ve entegre sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği bilgi ve becerileri ile donanmış olarak küresel pazarda katma değer yaratabilecek, etik ve sosyal sorumluk içinde profesyonel ve entelektüel büyüme gösterebilecek mezunlar vermektir.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programının Kısa Tanımı

Programımız endüstri mühendisliğindeki en yeni konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin teknik açıdan üstün bilgi ve deneyimle donanmış olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Program sadece üretim ve hizmet sektörü tarafından talep edilen, uluslararası ortamda rekabet edebilecek mezunlar vermeyi değil yeni iş başlatıp geliştirebilecek girişimciler yetiştirmeyi amaçladığı için, öğrenciler alanlarındaki sektörler ve yeni iş kurma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu amaçla programda karar verme, girişimcilik ve endüstriyel uygulama yanında işletme alanında da hem zorunlu hem de seçmeli dersler almaları öngörülmüştür. Programımızda, endüstri mühendisliğinin üretim sektörü ile ilintili klasik konularından ziyade, hizmet sektörüne yönelik yeni konularına daha fazla yer verilmiştir. Bu çerçevede öğrencilerimizin uzmanlaşabilecekleri Üretim ve Servis Yönetimi, Finans, Tedarik Zinciri ve Karar Destek Sistemleri konularında lisans seviyesinde ve ikinci sınıftan başlayarak seçebilecekleri çeşitli seçmeli dersler sunulacaktır. Dünyadaki genel eğilimler çerçevesinde popülerliği artan Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri, Finansta Optimizasyon Modelleri, Tedarik Zinciri Modellemesi ve Veri Madenciliği gibi alanlardaki dersler söz konusu seçmeli dersler dahilindedir.

 
Endüstri Mühendisliği Programı ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) Kriterlerini, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) Kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Program ayrıca MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Kriterlerini de sağlamaktadır.
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar