Yeditepe Üniversitesi Bitki Analiz Laboratuvarı Büyükbakkalköy Mahallesi, Yeditepe Üniversitesi, Maltepe/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 146

Toplam Azot:
Azot, bitki gelişiminde, yaşamsal öneme sahip bir besin elementidir. Azot bitkilerde
birçok organik bileşiğin yapısında yer alır. Bu organik bileşikler proteinler, klorofil, ATP,
ADP, amino asitler, enzimler ve nükleik asitlerdir. Azot bu organik bileşiklerin yapısında
bulunması bakımından bitki gelismesi için gerekli olan hidrojen, karbon ve oksijenden
sonra en fazla kullanılan elementtir. Karbonhidrat içerigi, bitki öz suyu, kök büyümesi
ve tepe/kök oranı, dane ve meyve verimi, yatma, hasat zamanı ve hastalıklara karsı
dayanıklılık bitkilerin azot beslenmesi ile yakından ilgili oldugu için bu elementin
miktarının belirlenmesi bitkisel üretimde büyük önem tasımaktadır.

Toplam Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt
Fosfor, bitkilerde özellikle çiçeklenme, kök gelisimi, tohum ve meyve olusumunda
önemli rol oynamaktadır. Bitki metabolizmasında enerji transferinde büyük rol almakta,
seker ve nisasta gibi maddelerin olusumunda etkili olmaktadır. Bitkilerde yeni
hücrelerin olusması, dokuların büyümesi ve bitki bünyesindeki bazı organik bilesiklerin
olusumunda rol oynamaktadır.

Potasyum, ürünün kalitesini arttırır, meyvenin tat, aroma ve renk yönünden gelişmesine
katkıda bulunur. Potasyumun en önemli fonksiyonlarından birisin de bitkinin su
dengesini düzenlemesidir. Potasyum eksikliği bitkilerin susuzluğa karşı dirençlerinin
azalmasına neden olmaktadır. Kök gelisimini tesvik eder, hastalık ve susuzluga
dayanıklılıgı arttırır. Bitkide protein, seker ve yag olusumuna katkıda bulunur.

Kalsiyum, bitkide hücre duvarlarını güçlendirir ve dolayısıyla çevresel strese karsı
bitkinin direncini artırır. Kök gelisimi için gereklidir, hücre bölünmesi ve hücrelerin
büyümesine yardımcı olur. Eksikligi durumunda kök sistemi çok zayıar, gelisme çok
zayıar veya tamamen durur, meyveler yumusar, dayanıklılıkları azalır.

Magnezyum, klorofilin yapısında yer alır ve bu nedenle bitkide fotosentez için çok
önemlidir. Bu nedenle, eksikligi sonucunda bitkilerde gelisme azalır, tohum ve meyve
oluşumu zayıflar, meyve dökülmesi fazlalaşır. Ayrıca, bitkide şeker, yağ ve nişasta
olusumuna katkıda bulunur.

Kükürt, bitki bünyesindeki çesitli fonksiyonlarından dolayı ürün miktarını ve ürünün
kalitesini etkiler. Bitkilerde protein, enzimler ve vitaminlerin islevlerine yardımcı olur.
PH’sı yüksek topraklarda pH’yı düşürmede etkili olur.

Toplam Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden,
Demir, bitkilerde klorol olusumu için mutlak gereklidir. Fotosenteze, protein ve
karbonhidrat olusumuna, solunuma ve çogu enzimin faaliyetine yardımcı olur. Kireç
oranı yüksek topraklarda bitki tarafından alımı zorlasır. Eksikliginde gelisme geriler,
kalite ve verim azalır.

Çinko, bitkilerde klorol olusumu ve gelismeyi tesvik eden hormonların faaliyetleri için
gereklidir. Suyun bitkiye alınımı ve kullanımında görev alır. Fazla miktarlarda yapılan
fosforlu gübreleme, potasyumu yüksek topraklarda ve kireçli topraklarda çinko
noksanlıgına neden olmaktadır. Noksanlıgı durumunda bitki gelisiminde gerileme,
yaprak boyunda azalma ve seklinde bozulma, meyve boyu ve gelisiminde azalmalar
görülür.

Bakır, bitkilerde klorol üretimi için gereklidir ve fotosenteze yardımcı olur. Bitkide su
hareketinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır ve tohum üretimi için gereklidir.
Eksikligi durumunda gelisme ve verim azalmaktadır.

Mangan, demir ile birlikte klorofil oluşumuna yardım eder. Bu nedenle fotosentez için
gereklidir. Bitkilerde çesitli enzimlerin isleyisinde etkilidir ve aynı zamanda protein ve
karbonhidrat olusumunda rol oynar. Bitki gelismesine yardımcı olmak için bakır, demir
ve çinko ile kombinasyonlar olusturur.

Bor, çiçek ve meyve tutumu ile olusumuna katkıda bulunur, polenlerin varlıgını sürdürmelerini
sağlar. Hücre zarlarının dayanıklılığını artırarak bitkilere direnç kazandırır.
Noksanlıgı durumunda çiçeklenme, tohum ve meyve tutumu azalırken büyüme noktalarında
ölümler görülmektedir.

Molibden, azotun bitkiler tarafından alımı ve kullanımında etkilidir. Demir ve fosforun
kullanılmasında rol oynamaktadır. Noksanlıgında toprak kaynaklı hastalıklar bitkide
daha kolay ilerler, çiçekler solar, bitki boysuzlasır. Bitkide C vitamini olusumu engellenir,
klorol miktarında azalma ve dolayısıyla gelisme çok zayıamaktadır.

 

Toplam Agır Metal (Pb, Cd, Ni, Cr, Hg)
Topraklardaki ağır metal kirliliği, günümüzde evrensel bir sorun haline gelmiştir. Ağır
metal kirliligi tarımsal alanları giderek tehdit etmekte ve besin zinciri ile insan saglıgına
önemli düzeyde zarar vermektedir. Topraklar, modern toprak kullanım teknolojileri,
pestisitler ve besin elementleri gibi maddelerle kirletilmektedir. Kirli sulama sularının
tarımda kullanımı, herbisit uygulaması, kanalizasyon atıgı, endüstriyel aktiviteler,
benzin ve otomobil lastikleri ile trakten kaynaklanan atıklar agır metal kirliligine
neden olmaktadır. Topraklarda olusan agır metal kirliliginin, bitkisel üretim ile hayvanlara
ve insanlara tasınımı, buna baglı olarak hayvanlardaki ve insanlardaki birikim
konsantrasyonu, toprakların ziksel, kimyasal ve mineralojik özelliklerinden etkilenmektedir

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar