Yeditepe Üniversitesi Toprak Analiz Laboratuvarı Büyükbakkalköy Mahallesi, Yeditepe Üniversitesi, Maltepe/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 127

Toprak Analiz Laboratuvarı

pH
Topragın pH değeri, besin elementlerinin kökler vasıtasıyla alımını doğrudan etkiler.
Düşük pH’lı asidik topraklarda bakır, mangan, demir, bor ve çinkonun alınabilirliği artar;
magnezyum, molibden, kalsiyum, fosfor ve potasyumun alınabilirligi azalır. Yüksek
pH’lı alkali topraklarda ise mikro elementler demir, mangan, bor, çinko ve fosforun
alınması zorlasmaktadır.

EC, Tuz
Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yetersiz yagıs ve yüksek buharlasma tuzlulugun
en önemli sebeplerindendir. Nadir de olsa okyanus kenarlarındaki delta ovalarında
okyanus etkisi nedeniyle tuzluluk görülebilmektedir. Öte yandan yanlıs sulama uygulamaları
da, özellikle drenaj kosullarının kötü oldugu yerlerde tuzluluga sebep olabilmektedir.
Dünyada tarım arazilerinin sınırlı oldugu ve besin ihtiyacının katlanarak
arttıgı dikkate alınırsa en azından mevcut arazilerin daha verimli kullanılması gerektigi
ortaya çıkar. Tuzlu toprakların ıslahı ve ekonomik bir sekilde degerlendirilmesi son
derece önemli oldugundan dolayı toprakların EC ve tuz içeriklerinin belirlenmesi
gerekmektedir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar