Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Okan Üniversitesi, Tepeören Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 124

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2010 yılı Ekim ayındaki onayı ile kurulmuş ve lisans eğitimine ilk öğrencileriyle 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Akfırat kampüsünde başlamıştır.

İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinde eğitim veren 4 Gıda Mühendisliği Programları arasında yer alan Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün kadrosu, konusunda uzman ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve sanayi tecrübesine sahip 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü sunduğu lisans eğitim programı ile türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, kimya, fizik, fizikokimya ve biyolojik bilimlerin yanı sıra, biyolojik kinetik, biyolojik malzemeler, ısı ve kütle transferi, bilişim sistemleri, süreç denetim konuları ve gıda işleme sistemleri konularında uzmanlık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve ABET ölçütlerine uygun şekilde tasarlanmıştır. İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler, tüm derslerin İngilizce okutulduğu 4 senelik bir programa devam ederler. Öğrenciler 2,0 not ortalamasına sahip oldukları ve istedikleri takdirde ‘İş Yeri Destekli Program’ (Cooperative Training) 4 yıllık lisans eğitim programının içinde alabilirler. Bu program, gıda sektörü ve üniversite işbirliği ile öğrencilerin eğitim faaliyetleri ile kazandığı bilgi ve becerilerinin pratiğini yapmasını sağlar.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar