Yeni Yüzyıl Üniversitesi İYYÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 30 Mayıs 2017 / 153
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu dosya kabulüne başlamıştır. 

Etik Kurulumuz şimdilik kurum dışından yapılan başvuruları değerlendirmeye alamayacaktır. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamı dışında kalan, insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Bu çerçevede Etik Kurul’a yapılacak başvuru dosyaları, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikleri incelenecek, eksiklik bulunmaması halinde, takip eden ilk toplantıda karar için incelemeye alınacaktır. Eksiklik belirlenen başvurulara 15 gün içinde eksiklik bildirimi yapılarak, başvuru sahipleri tarafından eksiklikleri giderildikten sonra, takip eden ilk toplantıda, incelemeye alınacaktır. Kurulumuzun Etik Kurul başvuru zamanları ve toplantı günleri web sitemizde yayınlanmıştır. 

Başvurularınızı hafta içi, saat 09:00-12:00 arası sekreteryamıza yapabilir ve sorularınıza Tel: 0(212) 615 38 38 nolu telefondan cevap alabilirsiniz.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İYYÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar