Okan Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Okan Üniversitesi, Tepeören Mahallesi, Tuzla/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 103

Kendi alanında İstanbul bünyesinde eğitim veren ilk ve tek program olan Okan Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik açıdan kaliteli ve sürdürülebilir kentsel mekan ihtiyacına yönelik yapısal ve doğal çevreler tasarlayabilen, disiplinler arası çalışma yetkinliğine sahip peyzaj mimarları yetiştirmektedir.

Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı meslek alanı; tasarım, planlama, mimarlık ve mühendislik gibi birçok disiplinin kesiştiği çoğul bir dile sahiptir. Bölümümüz, kentlilerin ortak kullanımına açık alanların işlevlendirilmesi ve bu yolla kent kimliğinin güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ilkelerini benimseyen, yaratıcı ve yeniliklere açık kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar