Yeni Yüzyıl Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 134
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Programın Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; iç mekân ve çevre düzenlemelerinde işlevsel ve estetik bilgiyi kullanarak, fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı, özgün, işlevsel, çevreye uyumlu, çevresel donanım ve ihtiyaçları gerçekleştirilmiş, aynı zamanda ekonomik çözümler ortaya koyabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve müşteri isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflenmektedir. 

Son yıllarda inşaat sektörünün hız kazanması ile mekân ve çevre organizasyonunun ön plana çıkması, iç mimar ve çevre tasarımcısına daha fazla ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. İnsanların günümüzde yaşam mekânlarından beklentileri artmış, sosyal tesis nitelikli birimlerin eklenmesi, çevre düzeninin yapılması aranan özellik olmuştur. Bu doğrultuda yapılar artık çevreleri ile bütünleşmiş olarak tasarlanmaktadırlar. Eski binaların, yeni ihtiyaçlara göre yenilenmesi ile yeni yapıların tasarlanmasında, işlevselliğin yanında estetik ve çevreye duyarlı bir tasarımın ortaya konması, iç mimar ve çevre tasarımcısı için çok önemli bir görevdir. Bu bilinç artık sadece meslekle ilgili kişilerde değil, toplumumuzun her kesiminde de oluşmaya başlamış ve böylece mesleğin ön plan çıkmasını sağlamıştır. 

Öğretim Programı öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olguların ilişkilerini kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerin yanı sıra çizim ve uygulama çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmaları ile sürdürülerek; tüm beceriler günün koşullarına uygun çağdaş, sanat yönü güçlü, mimari parametreleri doğru mekânların yaratılabilmesi için kazandırılır. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş ve doğru örgütlenmiş proğramların oluşturduğu 4 yıllık eğitim sürecini kapsar.

Eğitimin hedefi; Temel teknik alt yapının oluşturulmasının yanısıra, görsel değeri olan, işlevsel ve çevreyle uyumlu donanımlar ve mekanlar yaratabilecek tasarımcılar yetiştirebilmektir. 

Eğitimde, öğrencinin sanatçı bir duyarlılıkla ve mesleki sorumluluk bilinci ile; bir mobilyanın tasarımından, makro ölçekteki mekanlara kadar çevreyi bilinçli gözlemlemesi ve yorum yapması, kendi tasarım kimliği ve anlatım gücü ile mesleğini uygulaması amaçlanmıştır. 

Eğitimin biçimlenmesinde, evrensel niteliklerin yanı sıra, kültürel değerlerin öğrenciye aktarımı ve bu değerlerin yaşatılması konusunda sorumluluk bilincinin oluşturulması, üzerinde durulan önemli bir konudur. 

Tasarımcı kimliğinin yanısıra; Sorunları kavrayabilen, gözlemleyen, yorumlayan ve onları çözebilecek nitelikte, gerekli bilgi, beceri ve eleştirel yetenekleri gelişmiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere sahip, özgün nitelikteki İçmimarların yetişmesi, İçmimarlık eğitiminin temel hedefidir. 

Mekan donanımı olan mobilyanın tasarımı , konstrüksiyon çözümü ve tüm özel ve genel kullanım çevrelerini tasarlanması, uygulanması, İç Mimar ve Çevre Tasarımcıların çalışma ve yetki alanına girmektedir. 

Bölüm mezunları, sahip oldukları niteliklerle; bağımsız çalışmalarını sürdürebilirler, özel ve kamu kuruluşlarında, özel ofislerde sorumluluk alabilirler,üniversitelerde kariyer yapabilirler. 

Bölüm Olanakları 

• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 

Hedef 

İnsanlar için daha iyi yaşam koşullarını hedefleyen, çevreye duyarlı, analitik düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen fakültemiz, tarihsel süreçteki yaşam ve kültüre sahip çıkarken, günümüz gerekliliklerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası eğitime açık bir yapı sergilemektedir. Bu doğrultuda oluşan yapımız, çevresel sorunlara çözüm üretebilen, çağdaş, yenilikçi, beceri ve yetenekleri geliştirilmiş, yaratıcı, bilimsel çalışmalarda yer alan, çevrelerine yön verebilen, teori ve uygulamayı özümsemiş bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir. 

Kariyer Olanakları

Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar