Yeni Yüzyıl Üniversitesi Resim Restorasyonu ve Teknolojisi Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 30 Mayıs 2017 / 82
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Türkiye cumhuriyetinin temel niteliklerinden olan çağdaşlaşma ilkesi ve hamlesi, doğal olarak sanatta yeni atılımları de beraberinde getirmiştir. Son dönemde ekonomik ve toplumsal gelişmeye paralel olarak, sanata ilgi artmış ve sanat yapıtı koleksiyonerliği oluşarak sanatçının üretimi desteklenmiştir.. Bu bağlamda özellikle, resim koleksiyonu sergileyen yeni müzelerin açılması, müzayede firmaların resim ağırlıklı satışları, sanat galerilerinin çoğalması, sanat fuarlarının resim piyasasını hareketlendiren programları, sektörel olarak bu alanda büyük bir gelişimin yaşanmasını sağlamıştır. Gerek erken dönem Türk resmine, gerekse çağdaş Türk resmine olan ilgi artmıştır. Günümüz resim sanatçısının üretimini kamçılayan bu olumlu gelişimin yanı sıra, yapıtın sanatsal, plastik değerini anlamaya ve tanımlamaya yönelik birçok sorun da sanat ortamının gündemine girmiştir. 

Resmin, sanatçı tarafından üretimindeki aşamalarından başlayarak, kurum ya da kişisel koleksiyonlara ulaşımı, sergilenmesi, koruma ve depolama sürecindeki evreler zinciri ayrı ayrı incelenirse, bu alanın sektörel olarak sınırlarının ne denli geniş olduğu ve birçok uzmanlık alanı gerektirdiği görülecektir. Bir yaratım alanı olan resmin anlamını merkez edinerek, etrafında oluşan uzmanlıkların, kendi disiplin ve ilkeleri içinde yeterlilik kazanması, sanat alanının sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bu alanda birçok uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzmanlıkların başında özellikle müzelerde istihdam edilmek üzere restoratörlerin, sanat eseri koruması konusunda konservatörlerin yetiştirilmesi konusunda duyulan ihtiyaç, bu programın açılma gerekçelerindendir. Ayrıca bu program, resim sanatçısı adayının yapıt oluşturma aşamasında karşılaşacağı her türlü teknik ve malzemeye yönelik sorunlarına yeterli bilgi ve desteği vermeyi amaçlamaktadır. Bu program, süreç içinde sanat alanında daha derin araştırma ve uzmanlaşmayı amaçlayan, doktora çalışmasına devam etmek isteyen öğrencilere, yönelimlerinde sağlıklı kararlar oluşturmasına katkı sunar ve öğrenciye, geniş bir bilgi donanımı sağlar. 

Sonuçta bu program, öğrencinin, sanat eserine yönelik algısını geliştirerek bilinçli bir bakışın oluşumunu sağlamayı amaçlar, mesleki yönelimlerine katkıda bulunur. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Resim Restorasyonu ve Teknolojisi
Kategori : Üniversite
Konum : Maltepe (Semt)
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar