Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Maltepe Mahallesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 29 Mayıs 2017 / 126
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki mevzuata ve sektörel yaptırımlara paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ihtisaslaşmak önem kazanmış olup, Enstitümüz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2011 yılında başlatmış olduğu Lisans Üstü Programları ile bu alanda ihtisaslaşmanın öncülerindendir.

Halen gelişmekte ve değişmekte olan dinamikler ile İş Sağlığı ve Güvenliği İhtisası sadece uzman olarak çalışacak mezunları değil aynı zamanda üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan yeni nesil öğrenciler için de cazip ve farklı vizyonları sağlayacak programlardan biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Lisans Üstü çalışmalar “Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans” olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Her iki programda da farklı disiplinlerden gelen lisans öğrencileri için temel iş sağlığı ve güvenliği dersleri verilmektedir. Teorik derslerin hedefi ülkemiz için yeni gelişmekte olan ve değişen yaklaşımlar ile temel bilimsel derslerin verilmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel üç alanı olan, Hukuk, Sağlık ve Güvenlik Mühendisliği Disiplinleri dersleri ile program zenginleştirilmiş, seçmeli dersler ile de ihtisas alanlarında derinleşme hedeflenmektedir.

Halen devam eden tez çalışmaları ile “Tezli Yüksek Lisans” alanında en geniş ihtisas çalışmalarına sahip Enstitümüzde, Maden, İnşaat, Yüksekte Çalışma, Malzeme, Kapalı Alanlar, Lojistik, Doğalgaz, Kimya, Biyolojik Riskler, Atıklar, Trafik, Alt Yapı, Ofis Çalışmaları, Hastaneler, Okullar, Enerji ve Sürdürülebilirlik, Eğitim Modellemeleri gibi pek çok farklı alanda İş Sağlığı ve Güvenliği kesiti ile bilimsel tez çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.

Akademik çalışmalardaki çeşitlilik ile İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bilimsel temelini zenginleştirmeyi hedefleyen lisansüstü programlarımız özgün, sektör ile dinamik ilişkide ve interdisipliner bir programdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Kategori : Üniversite
Tel : 444 50 01
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar